A A A

Simbolika

Valmieras ģerbonis

Agrākais zināmais Valmieras ģerboņa variants saglabājies no 16.gadsimta sākuma. Tā ir liepa, kuras zaros iekārti divi vairogi, ko rotā krusti. Zviedru valdīšanas laikā vairogus noņēma, bet liepas saknes aizvietoja ar vērša galvu no toreizējo Valmieras īpašnieku Uksenšernu dzimtas ģerboņa. Mūsdienu Valmieras ģerbonī apvienoti abi varianti: uz zeltīta fona zaļa liepa, sarkana vērša galva un vairogi, kuros atainots Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs. Ģerboni apstiprināja 1925.gadā.

 

Valmieras karogs

Valmieras karogs apstiprināts 1996.gada 6.decembrī. Tā pamatā – rudens zelta un rudzupuķu zilā krāsa, bet vidū – Valmieras pilsētas ģerbonis. Tās ir Ziemeļvidzemes krāsas, kas simbolizē Gaujas zilos ūdeņus un dzelteno pureņu pļavas tās krastos – vismaz trīsarpus gadsimtus pilsētas vēsturē sakņojušās krāsas. 1650.gadā, karalienes Kristīnes valdīšanas laikā, Valmieras garnizonam iegādāts karogs un Lielajā Ziemeļu karā (1700-1721) ar karaļa Kārļa XII pavēli saformēta Valmieras latviešu bataljona Valmieras, Ēveles, Burtnieku, Valtenberģu un Rūjienas rotas iet cīņā zem dzelteni zilā karoga. Latviešu tautas pirmās atmodas laikā dzelteni zilo par sava karoga krāsām izvēlas vairākas Valmieras biedrības, tāpēc, izpētot karoga tradīcijas Valmierā, 1996.gadā pilsētas dome ierosina to oficiāli apstiprināt par Valmieras pilsētas karogu.
 

Valmieras logotips

2005.gada nogalē pašvaldības speciālistu darba grupa nolemj rosināt ieceri izveidot jaunu pilsētas zīmi jeb logo, izstrādāt grafisko standartu, tādejādi sekmējot korporatīvās identitātes izveidošanos pašvaldībā un sekmējot pilsētas tēla veidošanos. Zīme veidota no ģeogrāfiskas atpazīstamības pazīmēm.  Vārda „VALMIERA” pirmais burts „V” ir stilizēts Gaujas plūduma siluets, kā arī upes līnija, kas transformēta, skatoties no upes krasta. Upes līnija veido nepārtraukti mainīgu, dinamisku līkni, kurai ir tendence virzīties uz augšu. Pilsētas nosaukuma grafiskās izteiksmes forma sasaucas ar saukļa „Valmiera domā un rada” būtību: mūsu visu domās un darbos ir mūsu pilsētas nākotne. Svarīgs ir cilvēka faktors, tādēļ vārdu „Valmiera” veido dinamiska, grafiska līnija, kas veidota kā rokraksts.