A A A

Izglītības pārvaldes kontakti

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

 

 

 

 

 

 

 

Iveta Pāže    

E-pasts: iveta.paze@valmiera.lv

Izglītības pārvaldes vadītāja 315. 64207139

Velga Mālkalne

E-pasts: velga.malkalne@valmiera.lv

Vadītājas vietniece 313. 64207631

Sigita Tama    

E-pasts: sigita.tama@valmiera.lv

Galvenā speciāliste metodiķe 314. 64207154

Inga Rokpelne

E-pasts: inga.rokpelne@valmiera.lv

Speciāliste izglītības jautājumos 313. 64207147

Inga Savicka

E-pasts: inga.savicka@valmiera.lv 

Speciāliste karjeras izglītības jautājumos   29272170

Mārcis Čākurs

E-pasts: marcis.cakurs@valmiera.lv

Dienesta viesnīcas vadītājs   29158538
Guntis Ķirsis Struktūrvienības "Dienesta viesnīca" remontstrādnieks