A A A

Bāriņtiesas kontakti

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilze Polka    

E-pasts: barintiesa@valmiera.lv; ilze.polka@valmiera.lv

Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja 308. 64207179

Andris Alpeus    

E-pasts: andris.alpeus@valmiera.lv

Priekšsēdētājas vietnieks 311. 64207164

Ināra Allika    

E-pasts: inara.allika@valmiera.lv

Lietvedības sekretāre 307. 64207159/ F. 64207167

Jana Lāce

E-pasts: jana.lace@valmiera.lv

Priekšsēdētājas palīdze 307. 64207159