A A A

Būvvalde

VALMIERAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS UN BŪVNIECĪBAS PĀRVALDE

Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 
Tālr.: 6 4207124
Fakss: 6 4207155
E-pastsbuvvalde@valmiera.lv 

Darba laiks*:
P. 8.00-12.00 13.00-17.00
O. 8.00-12.00 13.00-17.00
T. 8.00-12.00 13.00-18.00
C. 8.00-12.00 13.00-17.00
Pk. 8.00-12.00 13.00-16.00

* Steidzamos gadījumos pusdienu pārtraukuma laikā lūdzam sazināties ar Apmeklētāju pieņemšanas centra darbiniekiem. Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma.

 

 

VALMIERAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS UN BŪVNIECĪBAS PĀRVALDES MĒRĶI UN UZDEVUMI

Mērķi:

 • nodrošināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Valmieras pilsētas attīstību un resursu racionālu izmantošanu atbilstoši Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, Valmieras pilsētas attīstības programmai un teritorijas plānojumam saskaņā ar reģionālajiem, nacionālajiem un starptautiskajiem plānošanas dokumentiem;
 • sekmēt līdzsvarotas pilsētvides veidošanos Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, nosakot prasības vides arhitektoniskajai un ainaviskajai kvalitātei;
 • nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu, kontrolēt vides arhitektonisko un ainavisko kvalitāti, vides pieejamību un līdzsvarotas vides veidošanu Pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • būvniecības kontrole Pašvaldības teritorijā, atbilstoši tās teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem;
 • veikt Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību, pārvaldību, veicinot racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, kā arī koordinēt Pašvaldības līdzdalību biedrībā un nodibinājumos, kuros Pašvaldība ir biedrs.

Uzdevumi:

 • nodrošināt, koordinēt Pašvaldības attīstības plānošanas procesu;
 • nodrošināt, koordinēt projektu vadības procesu;
 • veicināt uzņēmējdarbības attīstību pilsētā un finansējuma piesaisti;
 • organizēt un plānot Pašvaldības ārējo sakaru procesus;
 • nodrošināt Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldību un Pašvaldības politikas īstenošanu kapitālsabiedrībās;
 • pārraudzīt būvniecības procesu Pašvaldības teritorijā;
 • pārzināt un koordinēt zemes ierīcību;
 • ražot un uzturēt pašvaldības ģeotelpiskos datus;
 • koordinēt pilsētvides īstenošanas procesus;
 • koordinēt un uzraudzīt teritorijas plānošanas procesu Pašvaldībā.

IESTĀDES „ATTĪSTĪBAS UN BŪVNIECĪBAS PĀRVALDE” NOLIKUMS (102.00 KB)

IESTĀDES “ATTĪSTĪBAS UN BŪVNIECĪBAS PĀRVALDE” STRUKTŪRVIENĪBAS “ATTĪSTĪBAS NODAĻA” NOLIKUMS (98.50 KB)

IESTĀDES “ATTĪSTĪBAS UN BŪVNIECĪBAS PĀRVALDE” STRUKTŪRVIENĪBAS “VALMIERAS PILSĒTAS BŪVVALDE” NOLIKUMS (113.50 KB)

IESTĀDES “ATTĪSTĪBAS UN BŪVNIECĪBAS PĀRVALDE” STRUKTŪRVIENĪBAS “PILSĒTPLĀNOŠANAS NODAĻA” NOLIKUMS (84.00 KB)

Informāciju par būvniecības pakalpojumiem un iesniegumu veidlapas atradīsiet ŠEIT.