A A A

Attīstības un būvniecības pārvalde

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Brūniņa   

buvvalde@valmiera.lv; jolanta.brunina@valmiera.lv

Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja un struktūrvienības "Valmieras pilsētas Būvvalde" vadītāja 204. 64207124

Lolita Taube    

E-pasts: lolita.taube@valmiera.lv
Attīstības un būvniecības pārvaldes klientu konsultante 204. 64207155

Juris Mellēns  

E-pasts: juris.mellens@valmiera.lv

Attīstības un būvniecības pārvaldes struktūrvienības "Valmieras pilsētas Būvvalde" pilsētas galvenais būvinspektors 206. 64207162

Guntra Grigorjeva    

E-pasts: guntra.grigorjeva@valmiera.lv

Attīstības un būvniecības pārvaldes struktūrvienības "Valmieras pilsētas Būvvalde" arhitekte 204. 64210699

 Attīstības un būvniecības pārvaldes struktūrvienība "Attīstības nodaļa"

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Gints Bērtiņš

E-pasts: gints.bertins@valmiera.lv

Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājas vietnieks un struktūrvienības "Attīstības nodaļa" vadītājs 204. 64207863

Maija Zālamane    

E-pasts: maija.zalamane@valmiera.lv

Galvenā projektu vadītāja 305. 64207141

Marika Pitura

E-pasts: marika.pitura@valmiera.lv

Projektu vadītāja 305. 64207141

 

E-pasts:

Projektu vadītājs 318. 64207157

Jānis Bērziņš

E-pasts: berzins.janis@valmiera.lv

Ārējo sakaru organizators 303. 64207861

Anda Pētersone

E-pasts: anda.petersone@valmiera.lv

Finanšu analītiķe 303. 64207208

 Attīstības un būvniecības pārvaldes struktūrvienība "Pilsētplānošanas nodaļa"

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Kabinets Tālruņa nr.

Dace Elbrete    

E-pasts: dace.elbrete@valmiera.lv

Attīstības un būvniecības pārvaldes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja, teritorijas plānotāja 318. 64210681

Marta Katana

E-pasts: marta.katana@valmiera.lv

Arhitekta palīgs 318. 64210681

Jānis Ukass

E-pasts: janis.ukass@valmiera.lv

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists 318. 64207162
Juris Zariņš  
 
Pilsētplānošanas nodaļas zemes ierīkotājs 318. 64207174