A A A

Izsoles

IZSOLE

Akciju sabiedrība “Latvijas nafta”, juridiskā adrese: Lubānas iela 66, LV-1073, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam, ēkām un būvēm: administratīvai ēkai 555,8m2 platībā (kadastra apzīmējums 9601 013 1009 001), operatoru ēkai 15,6m2 platībā (kadastra apzīmējums 9601 013 1009 002), sūknētavai 125m2 platībā (kadastra apzīmējums 9601 013 1009 004), noliktavai 39,9m2 platībā (kadastra apzīmējums 9601 013 1009 005), operatoru auto uzpildes stacijai 38,3m2 platībā (kadastra apzīmējums 9601 013 1009 006), pagrabam 251m2 platībā (kadastra apzīmējums 9601 013 1009 007), veikalam 44,2m2 platībā (kadastra apzīmējums 9601 013 1009 008) un nojumei 256,5m2 platībā (kadastra apzīmējums 9601 013 1009 009). Ēkas un būves atrodas uz funkcionāli piesaistīta valstij piederoša zemesgabala 17 100m2 platībā (kadastra numurs 9601 013 1009) un trim fiziskām personām piederošiem zemesgabaliem:

-zemesgabala 3292m2 platībā Lapu ielā 3, Valmierā (kadastra numurs 9601 013 1004);

-zemesgabala 3414 m2 platībā Lapu ielā 5, Valmierā (kadastra numurs 9601 013 1003);

-zemesgabala 3001 m2 platībā Marijas ielā 20, Valmierā (kadastra numurs 9601 013 1002).

Tiks izsolītas nekustamā īpašuma Gaides ielā 11,Valmierā, ēkas un būves, kadastra apzīmējums 9601 013 1009 001, 9601 013 1009 002, 9601 013 1009 004, 9601 013 1009 005, 9601 013 1009 006, 9601 013 1009 007, 9601 013 1009 008 un 9601 013 1009 009.

Nekustamā īpašuma Gaides ielā 11,Valmierā, ēkas un būves ir iznomātas, ir pirmpirkuma tiesīgās personas.

Pirmās izsoles sākumcena: EUR 128 000. Izsoles solis: EUR 50.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2018. gada 11.septembrim, plkst. 16.00, personīgi, ar pilnvarotas personas starpniecību vai, nosūtot pa pastu, jāiesniedz pieteikums akciju sabiedrībā “Latvijas nafta” Lubānas ielā 66, LV-1073

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas, tas ir, EUR 12 800, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EAST-WEST TRANSIT”, vienotais reģistrācijas Nr.40003295522, norēķinu kontā Nr.LV06PARX0005871280002 AS ”Citadele banka” (SWIFT kods: PARXLV22), kā iemaksas mērķi norādot „Nekustamā īpašuma, ēku un būvju, Gaides ielā 11, Valmierā, pirkuma nodrošinājums”.

Izsole notiks 2018. gada 18.septembrī plkst.13.00 Lubānas ielā 66, Rīgā.

Tīmekļa vietnē www.latvijasnafta.lv pieejami Izsoles noteikumi un pieteikšanās veidlapas.

Juridiskas personas vai personālsabiedrības pieteikums (49.43 KB)

Fiziskas personas pieteikums (44.61 KB)

***

IZSOLES

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs ar augšupejošu soli neapbūvētus zemes gabalus:

  • Asteru ielā 6, Valmierā, zemes kadastra apzīmējums 96010061030, platība 1519 m2. Izsole 19.09.2018. plkst. 15.00, izsoles sākumcena EUR 10 500, izsoles nodrošinājums EUR 1 050, izsoles solis EUR 200;
LĒMUMS PAR ZEMES GABALA ASTERU IELĀ 6 PĀRDOŠANU (971.08 KB)
AKTS PAR ZEMES GABALA ASTERU IELĀ 6 PĀRDOŠANU (544.24 KB)
ZEMES GABALA ASTERU IELĀ 6 IZSOLES NOTEIKUMI (3.38 MB)
PĀRDOŠANAS LĪGUMS ZEMES GABALAM ASTERU IELĀ 6 (1.22 MB)
ZEMES GABALA ASTERU IELĀ 6 PLĀNS (463.08 KB)
PIETEIKUMS ZEMES GABALA ASTERU IELĀ 6 IZSOLEI (28.00 KB)
  • Savariņa ielā 5, Valmierā, zemes kadastra apzīmējums 96010061037, platība 1565 m2. Izsole 19.09.2018. plkst. 15.30, izsoles sākumcena EUR 10 800, izsoles nodrošinājums EUR 1 080, izsoles solis EUR 200;
LĒMUMS PAR ZEMES GABALA SAVARIŅA IELĀ 5 PĀRDOŠANU (967.08 KB)
AKTS PAR ZEMES GABALA SAVARIŅA IELĀ 5 PĀRDOŠANU (538.47 KB)
ZEMES GABALA SAVARIŅĀ IELĀ 5 IZSOLES NOTEIKUMI (3.46 MB)
PĀRDOŠANAS LĪGUMS ZEMES GABALAM SAVARIŅA IELĀ 5 (1.21 MB)
ZEMES GABALA SAVARIŅA IELĀ 5 PLĀNS (702.86 KB)
PIETEIKUMS ZEMES GABALA SAVARIŅA IELĀ 5 IZSOLEI (28.50 KB)
  • Savariņa ielā 7, Valmierā, zemes kadastra apzīmējums 96010061038, platība 1675 m2. Izsole 19.09.2018. plkst. 16.00, izsoles sākumcena EUR 11 200, izsoles nodrošinājums EUR 1 120, izsoles solis EUR 200;
LĒMUMS PAR ZEMES GABALA SAVARIŅĀ IELĀ 7 PĀRDOŠANU (966.95 KB)
AKTS PAR ZEMES GABALA SAVARIŅA IELĀ 7 PĀRDOŠANU (531.71 KB)
ZEMES GABALA SAVARIŅA IELĀ 7 IZSOLES NOTEIKUMI (3.34 MB)
PĀRDOŠANAS LĪGUMS ZEMES GABALAM SAVARIŅA IELĀ 7 (1.24 MB)
ZEMES GABALA SAVARIŅA IELĀ 7 PLĀNS (667.83 KB)
PIETEIKUMS ZEMES GABALA SAVARIŅA IELĀ 7 IZSOLEI (28.00 KB)
  • Savariņa ielā 9, Valmierā, zemes kadastra apzīmējums 96010061039, platība 1973 m2. Izsole 19.09.2018. plkst. 16.30, izsoles sākumcena EUR 12 600, izsoles nodrošinājums EUR 1 260, izsoles solis EUR 200;
LĒMUMS PAR ZEMES GABALA SAVARIŅA IELĀ 9 PĀRDOŠANU (957.37 KB)
AKTS PAR ZEMES GABALA SAVARIŅA IELĀ 9 PĀRDOŠANU (526.62 KB)
ZEMES GABALA SAVARIŅA IELĀ 9 IZSOLES NOTEIKUMI (3.36 MB)
PĀRDOŠANAS LĪGUMS ZEMES GABALAM SAVARIŅA IELĀ 9 (1.23 MB)
ZEMES GABALA SAVARIŅA IELĀ 9 PLĀNS (637.14 KB)
PIETEIKUMS ZEMES GABALA SAVARIŅA IELĀ 9 IZSOLEI (28.00 KB)
  • Savariņa ielā 11, Valmierā, zemes kadastra apzīmējums 96010061040, platība 1578 m2. Izsole 19.09.2018. plkst. 17.00, izsoles sākumcena EUR 10 800, izsoles nodrošinājums EUR 1 080, izsoles solis EUR 200;
LĒMUMS PAR ZEMES GABALA SAVARIŅA IELĀ 11 PĀRDOŠANU (948.02 KB)
AKTS PAR ZEMES GABALA SAVARIŅA IELĀ 11 PĀRDOŠANU (520.72 KB)
ZEMES GABALA SAVARIŅA IELĀ 11 IZSOLES NOTEIKUMI (3.38 MB)
PĀRDOŠANAS LĪGUMS ZEMES GABALAM SAVARIŅA IELĀ 11 (1.23 MB)
ZEMES GABALA SAVARIŅA IELĀ 11 PLĀNS (598.84 KB)
PIETEIKUMS ZEMES GABALA SAVARIŅA IELĀ 11 IZSOLEI (28.50 KB)
 
  • Matīšu šosejā 4, Valmierā, zemes kadastra apzīmējums 96010160013, platība 2,1202 ha. Izsole 19.09.2018. plkst. 17.30, izsoles sākumcena EUR 660 100, izsoles nodrošinājums EUR 66 010, izsoles solis EUR 25 000.
LĒMUMS PAR ZEMES GABALA MATĪŠU ŠOSEJĀ 4 PĀRDOŠANU (934.94 KB)
AKTS PAR ZEMES GABALA MATĪŠU ŠOSEJĀ 4 NODOŠANU - PIEŅEMŠANU (508.59 KB)
ZEMES GABALA MATĪŠU ŠOSEJĀ 4 IZSOLES NOTEIKUMI (3.41 MB)
PĀRDOŠANAS LĪGUMS ZEMES GABALAM MATĪŠU ŠOSEJĀ 4 (1.25 MB)
ZEMES GABALA MATĪŠU ŠOSEJĀ 4 PLĀNS (584.70 KB)
PIETEIKUMS ZEMES GABALA MATĪŠU ŠOSEJĀ 4 IZSOLEI (28.00 KB)
IZSOLES REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA (101.50 KB)

Reģistrācijas maksa katrai izsolei ir EUR 30.

Reģistrācija izsolēm tiek uzsākta pēc informācijas publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 17.09.2018. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.

 

***

PĀRDOD

Valmieras pilsētas pašvaldība pārdod vieglo pasažieru automašīnu „DACIA DUSTER” (1.reģistrācijas datums: 14.11.2011., krāsa: gaiši pelēka, degviela: dīzeļdegviela, motora tilpums: 1461 cm2, odometra rādījums: 106 242 km, reģistrācijas Nr.HU2347).

Izsole notiks 05.09.2018. plkst.17.00, izsoles sākumcena EUR 6500 (ieskaitot PVN), izsoles nodrošinājums EUR 650, reģistrācijas maksa EUR 30, izsoles solis EUR 200.

Reģistrācija izsolei tiek uzsākta pēc informācijas publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 03.09.2018. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.

 

IZSOLES PIETEIKUMA VEIDLAPA (27.50 KB)

 

***

IZSOLES

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:

  • neizīrētu divistabu dzīvokli Andreja Upīša ielā 17B-85, Valmierā (telpu grupas kadastra apzīmējums 96010070217001085), 4.stāvā ar kopējo platību 47 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 451/39998 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 96010070217001), 451/39998 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010070217) un 451/39998 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010070222) izsolē 22.08.2018. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – EUR 15 600, nodrošinājums – EUR 1 560, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;
IZSOLES NOTEIKUMI (3.40 MB)
DZĪVOKĻA PLĀNS (661.76 KB)
PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.50 KB)
LĒMUMS PAR IZSOLI (1.12 MB)
LĪGUMS (1.35 MB)
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA (102.50 KB)
NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS (613.14 KB)
  • neiznomātu, neapbūvētu zemes starpgabalu Putnu ielā, Valmierā (kadastra apzīmējums 96010070045; ir apgrūtinājumi), platība 353 m2, izsolē 22.08.2018. plkst. 17.30. Izsoles sākumcena – EUR 1 000, nodrošinājums – EUR 100, solis – EUR 100, reģistrācijas maksa – EUR 20.

Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 20.08.2018. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145. Izsoļu noteikumi publicēti internetā: http://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/izsoles/.

IZSOLES NOTEIKUMI (3.52 MB)
ZEMES STARPGABALA PLĀNS (470.02 KB)
PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.00 KB)
LĒMUMS PAR IZSOLI (3.52 MB)
LĪGUMS (1.27 MB)
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA (102.00 KB)
NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS (534.17 KB)
***

IZSOLE

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atkārtotā atklātā izsolē ar augšupejošu soli neapbūvētu zemes vienību Senču ielā 22A, Valmierā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9601 006 0027, platība 1402 m2. Izsole notiks 15.08.2018. plkst. 17.00, izsoles sākumcena EUR 15 460, izsoles nodrošinājums EUR 1 546, reģistrācijas maksa EUR 30, izsoles solis EUR 200.

Reģistrācija izsolei tiek uzsākta pēc informācijas publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 13.08.2018. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.

IZSOLES NOTEIKUMI (5.64 MB)
ZEMES GABALA PLĀNS (456.85 KB)
PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.50 KB)