A A A

Izsoles

***

IZSOLES

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:

  • neizīrētu vienistabas dzīvokli Ūdens ielā 2D-15, Valmierā (telpu grupas kadastra apzīmējums 96010130715001015), 2.stāvā ar kopējo platību 42,2 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 3840/285720 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 96010130715001) un 3840/285720 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010130715) izsolē 13.12.2017. plkst. 17.00. Izsoles sākumcena – EUR 17 500, nodrošinājums – EUR 1 750, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;
IZSOLES NOTEIKUMI UN DOMES LĒMUMS (6.46 MB)
PIETEIKUMS IZSOLEI (28.50 KB)
  • neizīrētu divistabu dzīvokli Linarda Laicena ielā 12-70, Valmierā (telpu grupas kadastra apzīmējums 96010112707001005), 2.stāvā ar kopējo platību 45,7 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 4570/461975 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 96010112707001) un 4570/461975 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010112707) izsolē 13.12.2017. plkst. 17.30. Izsoles sākumcena – EUR 19 000, nodrošinājums – EUR 1 900, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30.
IZSOLES NOTEIKUMI UN DOMES LĒMUMS (6.59 MB)
PIETEIKUMS IZSOLEI  (28.50 KB)

Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 11.12.2017. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145. Izsoļu noteikumi publicēti internetā: http://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/izsoles/.

 

***

IZSOLES

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atkārtotās atklātās izsolēs ar augšupejošu soli neapbūvētus zemes gabalus:

  • Senču ielā 18A, Valmierā, zemes kadastra apzīmējums 96010060040, platība 1288 m2. Izsole 06.12.2017. plkst. 14.30, izsoles sākumcena EUR 14 760, izsoles nodrošinājums EUR 1 476;
PIETEIKUMS IZSOLEI (28.00 KB)
LĒMUMS UN IZSOLES NOTEIKUMI (6.53 MB)
  • Senču ielā 22A, Valmierā, zemes kadastra apzīmējums 96010060027, platība 1402 m2. Izsole 06.12.2017. plkst. 15.00, izsoles sākumcena EUR 15 460, izsoles nodrošinājums EUR 1 546;
PIETEIKUMS IZSOLEI (28.50 KB)
LĒMUMS UN IZSOLES NOTEIKUMI (6.47 MB)
  • Annas ielā 20, Valmierā, zemes kadastra apzīmējums 96010060033, platība 801 m2. Izsole 06.12.2017. plkst. 15.30, izsoles sākumcena EUR 9 960, izsoles nodrošinājums EUR 996;
PIETEIKUMS IZSOLEI (27.50 KB)
LĒMUMS UN IZSOLES NOTEIKUMI (6.57 MB)
  • Annas ielā 22, Valmierā, zemes kadastra apzīmējums 96010060035, platība 942 m2. Izsole 06.12.2017. plkst. 16.00, izsoles sākumcena EUR 11 360, izsoles nodrošinājums EUR 1 136;
PIETEIKUMS IZSOLEI (28.00 KB)
LĒMUMS UN IZSOLES NOTEIKUMI (6.58 MB)
  • Annas ielā 30, Valmierā, zemes kadastra apzīmējums 96010060039, platība 1307 m2. Izsole 06.12.2017. plkst. 16.30, izsoles sākumcena EUR 14 960, izsoles nodrošinājums EUR 1 496;
PIETEIKUMS IZSOLEI (28.50 KB)
LĒMUMS UN IZSOLES NOTEIKUMI (6.58 MB)
  • Putnu ielā 1, Valmierā, zemes kadastra apzīmējums 96010060032, platība 914 m2. Izsole 06.12.2017. plkst. 17.00, izsoles sākumcena EUR 11 660, izsoles nodrošinājums EUR 1 166;
PIETEIKUMS IZSOLEI (28.00 KB)
LĒMUMS UN IZSOLES NOTEIKUMI (6.47 MB)
  • Putnu ielā 9, Valmierā, zemes kadastra apzīmējums 96010060028, platība 1758 m2. Izsole 06.12.2017. plkst. 17.30, izsoles sākumcena EUR 19 760, izsoles nodrošinājums EUR 1 976.
PIETEIKUMS IZSOLEI (28.00 KB)
LĒMUMS UN IZSOLES NOTEIKUMI (6.48 MB)

ZEMES GABALU PLĀNS (2.29 MB)

Atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumam katrs pretendents ir tiesīgs nosolīt un nopirkt vienu no šajā sludinājumā minētajiem zemes gabaliem.

Reģistrācijas maksa katrai izsolei EUR 30, izsoles solis visās izsolēs EUR 200.

Reģistrācija izsolēm tiek uzsākta pēc informācijas publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 04.12.2017. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145. 

***

PĀRDOD

Valmieras pilsētas pašvaldība pārdod 26,87 m3 priežu malkas apaļkoksni (garums – 5 m), kas atrodas Rūpniecības ielā Valmierā, par 672 EUR.

Pieteikums apaļkoksnes pirkšanai iesniedzams Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, 109.kabinetā pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Liesma”. Tālrunis papildu informācijai 64207145.

VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOMES LĒMUMS (619.53 KB)
PIETEIKUMS (27.50 KB)
 

***

IZSOLE

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli neapbūvētu zemes gabalu Asteru ielā 2, Valmierā, zemes kadastra apzīmējums 96010061028, platība 1523 m2. Izsole notiks 15.11.2017. plkst. 17.00, izsoles sākumcena EUR 7 200, izsoles nodrošinājums EUR 720, izsoles solis EUR 200; izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa EUR 30.

Reģistrācija izsolei tiek uzsākta pēc informācijas publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 13.11.2017. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.

Izsoles nodrošinājums un izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa iemaksājama izsoles noteikumos nosacītajā kārtībā.

PIETEIKUMS IZSOLEI (28.50 KB)
LĒMUMS UN IZSOLES NOTEIKUMI (6.38 MB)
ZEMES GABALA PLĀNS (392.24 KB)