A A A

Izsoles

***

IZSOLES

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātā izsolē ar augšupejošu soli apaļkoksni šķeldošanai. Pārdodamās koksnes apjoms: 3 m gara - 133 m3, 1 m gara – 236,12 m3. Viss apjoms tiek pārdots tikai kopā. Izsoles laiks 30.05.2018. plkst. 17.00, izsoles sākumcena EUR 1802,24 (ieskaitot PVN), nodrošinājums – EUR 180,22, solis – EUR 50, reģistrācijas maksa – EUR 10,00.

Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc informācijas publicēšanas Valmieras laikrakstā “Liesma”, pieteikšanās termiņš līdz 28.05.2018. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.

IZSOLES NOTEIKUMI (3.79 MB)

PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.00 KB)

***

IZSOLES

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātā izsolē ar augšupejošu soli Valmieras 5.vidusskolas pārbūvētās sporta zāles demontētos tērauda jumta materiālus: trapecveida segumu T35 – 780 m2, plānsienu nesošo profilu “Sigma” – 612 m. Viss apjoms tiek pārdots tikai kopā. Izsoles laiks 30.05.2018. plkst. 17.30, izsoles sākumcena EUR 1400 (ieskaitot PVN), nodrošinājums – EUR 140, solis – EUR 50, reģistrācijas maksa – EUR 10,00.

Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc informācijas publicēšanas Valmieras laikrakstā “Liesma”, pieteikšanās termiņš līdz 28.05.2018. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.

IZSOLES NOTEIKUMI (3.75 MB)

PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.00 KB)

***

IZSOLES


Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atklātās izsolēs ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:

  • neizīrētu vienistabas dzīvokli Ūdens ielā 2D-15, Valmierā (telpu grupas kadastra apzīmējums 96010130715001015), 2.stāvā ar kopējo platību 42,2 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 3840/285720 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 96010130715001) un 3840/285720 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010130715) izsolē 13.06.2018. plkst.17.00. Izsoles sākumcena – EUR 7 000, nodrošinājums – EUR 700, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30;

IZSOLES NOTEIKUMI (6.55 MB)

PIETEIKUMS IZSOLEI (28.50 KB)

DZĪVOKĻA PLĀNS (672.18 KB)

  • neizīrētu divistabu dzīvokli Andreja Upīša ielā 17B-85, Valmierā (telpu grupas kadastra apzīmējums 96010070217001085), 4.stāvā ar kopējo platību 47 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 451/39998 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 96010070217001), 451/39998 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010070217) un 451/39998 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010070222) izsolē 13.06.2018. plkst. 17.30. Izsoles sākumcena – EUR 19 400, nodrošinājums – EUR 1 940, solis – EUR 200, reģistrācijas maksa – EUR 30.

IZSOLES NOTEIKUMI (6.66 MB)

PIETEIKUMS IZSOLEI (28.50 KB)

DZĪVOKĻA PLĀNS (661.76 KB)

 

Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 11.06.2018. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145. 
 

***

IZSOLES

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai atkārtotās atklātās izsolēs ar augšupejošu soli neapbūvētus zemes gabalus:

  • Senču ielā 22A, Valmierā, zemes kadastra apzīmējums 96010060027, platība 1402 m2. Izsole 25.04.2018. plkst. 16.00, izsoles sākumcena EUR 15 460, izsoles nodrošinājums EUR 1 546;

IZSOLES NOTEIKUMI (6.14 MB)

PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.50 KB)

  • Annas ielā 20, Valmierā, zemes kadastra apzīmējums 96010060033, platība 801 m2. Izsole 25.04.2018. plkst. 16.30, izsoles sākumcena EUR 9 960, izsoles nodrošinājums EUR 996;

IZSOLES NOTEIKUMI (6.02 MB)

PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.00 KB)

  • Annas ielā 30, Valmierā, zemes kadastra apzīmējums 96010060039, platība 1307 m2. Izsole 25.04.2018. plkst. 17.00, izsoles sākumcena EUR 14 960, izsoles nodrošinājums EUR 1 496;

IZSOLES NOTEIKUMI (8.58 MB)

PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.50 KB)

  • Putnu ielā 9, Valmierā, zemes kadastra apzīmējums 96010060028, platība 1758 m2. Izsole 25.04.2018. plkst. 17.30, izsoles sākumcena EUR 19 760, izsoles nodrošinājums EUR 1 976.

IZSOLES NOTEIKUMI (5.94 MB)

PIETEIKUMA VEIDLAPA (28.00 KB)

 

ZEMES GABALU PLĀNS (2.29 MB)

Atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumam katrs pretendents ir tiesīgs nosolīt un nopirkt vienu no izsoļu noteikumos minētajiem zemes gabaliem.

Reģistrācijas maksa katrai izsolei EUR 30, izsoles solis visās izsolēs EUR 200.

Reģistrācija izsolēm tiek uzsākta pēc informācijas publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”, pieteikšanās termiņš līdz 23.04.2018. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.