A A A

Iznomā zemi

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina izsoli „Par tiesībām nomāt zemes gabalus Valmieras pilsētā sabiedriskā transporta pieturvietu ar reklāmas nesēju uzstādīšanai”

Izsoles objekts ir Valmieras pilsētas pašvaldībai piederošie nekustamie īpašumi – 3 (trīs) zemes vienības daļas, katra aptuveni 7m2 platībā (kopā 21 m2), saskaņā ar Nolikuma B sadaļu (turpmāk tekstā visi kopā saukti – Zemesgabali).
 
Nosacītā (zemākā) nomas maksa par visu Zemesgabalu iznomāšanu ir EUR 3,- (trīs) par 1m2 gadā jeb 63,- EUR/gadā plus PVN.
 
Nomas līguma termiņš  - līdz 2025.gada 31.maijam
 
Pretendentu piedāvājumu reģistrācija Izsolei notiek katru darba dienu darba laikā līdz 2017.gada 12.septembrim plkst. 12.00 Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, nogādājot piedāvājumus personīgi, pa pastu vai ar kurjeru. Centra darba laiks – pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00, trešdienās no 8.00 līdz 18.00, piektdienās no 8.00 līdz 16.00;
 
Piedāvājumi tiek atvērti 2017.gada 12.septembrī plkst. 13.15.
 
Pretendenti ar Izsoles nolikumu var iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv.
 
IZSOLES NOLIKUMS (58.50 KB)
 
1.PIELIKUMS - PIETEIKUMS (52.00 KB)
 
2.PIELIKUMS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (54.50 KB)
 
3.PIELIKUMS - ZEMES NOMAS LĪGUMS (49.15 KB)
 
PIETURVIETAS SHĒMA NR.1
 
PIETURVIETAS SHĒMA NR.2