A A A

Komisiju sastāvi

Administratīvā komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Ričards Gailums

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks-atbildīgais sekretārs

Andris Alpeus

Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks

Komisijas locekļi

Indulis Rūsis

Valsts policijas Vidzemes reģiona Valmieras iecirkņa pārstāvis

Ināra Allika

Valmieras bāriņtiesas lietvedības sekretāre

Ilze Kaupe

Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienības “Ģimenes atbalsta nodaļa” sociālā darbiniece

Uldis Ābeltiņš

Valmieras pilsētas iedzīvotājs, Valmieras Viestura vidusskolas un Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” pedagogs

 

Bērnu tiesību aizsardzības komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Ilze Polka

Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja

Komisijas locekļi

Evita Ašeradena

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāte

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja

Andris Alpeus

Valmieras bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks

Kaija Muceniece

Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece/struktūrvienības “Ģimenes atbalsta nodaļa” vadītāja

Iveta Pāže

Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja

Eva Sāre-Aizsilniece

Nodibinājuma “Vidzemes reģionālais atbalsta centrs Dardedze” valdes locekle

Andris Šteimaks

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa priekšnieks

 

Budžeta komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Baiks

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Ričards Gailums

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi

Artūrs Skrastiņš

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Sociālo un veselības lietu komitejas priekšsēdētājs

Andrejs Gluhovs

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Saimniecisko un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs

Andris Klepers

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Attīstības un uzņēmējdarbības komitejas priekšsēdētājs

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja

Dace Jase

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektores vietniece/Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja

Inta Štefenberga

Valmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienesta finanšu direktore

 

Dāvinājumu (ziedojumu) un dāvanu novērtēšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja (ar balsstiesībām) 

 

Komisijas locekļi

 

Baiba Tūtina

Valmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste (ar balsstiesībām)

Rita Pole

Valmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienesta galvenās grāmatvedes vietniece (ar balsstiesībām)

Indra Čākure

Valmieras pilsētas pašvaldības Iekšējā audita un kvalitātes vadības nodaļas vadītāja (bez balsstiesībām)

 

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietniece

Anda Saliņa

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes galvenā speciāliste zemes nomas jautājumos

Komisijas locekļi

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja

Guntis Braslis

Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes speciālists mājokļu jautājumos

Gints Konošonoks

Valmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieks

 

Dzīvokļu komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Ieva Miķīte-Plusniņa

Valmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja

Komisijas priekšsēdētājas vietniece

Ieva Stiģe

Valmieras pilsētas iedzīvotāja, Kocēnu novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Ričards Gailums

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Valdis Jēgers

SIA “Valmieras Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs

 

Ēku un būvju ekspluatācijas pieņemšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Juris Mellēns

Valmieras pilsētas būvvaldes galvenais būvinspektors

Komisijas locekļi

Jolanta Brūniņa

Valmieras pilsētas būvvaldes vadītāja-pilsētas galvenā arhitekte

 

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Ieva Stiģe

Valmieras pilsētas iedzīvotāja, Kocēnu novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks

Andris Klepers

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Valmieras pilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi

Dace Jase

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektores vietniece/Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja

Iveta Pāže

Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja

Inta Štefenberga

Valmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienesta finanšu direktore

Sigita Tama

Valmieras Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste metodiķe

 

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Ieva Stiģe

Valmieras pilsētas iedzīvotāja, Kocēnu novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks

Andris Klepers

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Valmieras pilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi

Dace Jase

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektores vietniece/Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja

Sigita Tama

Valmieras Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste metodiķe

Inta Štefenberga

Valmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienesta finanšu direktore

Iveta Pāže

Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja

 

Īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks

Ričards Gailums

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi

Ieva Miķīte-Plusniņa

Valmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Inta Štefenberga

Valmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienesta finanšu direktore

 

Koku novērtēšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Rita Jemšika

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks

Līga Bieziņa

Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā

Dace Elbrete

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Attīstības un būvniecības pārvalde" struktūrvienības "Pilsētplānošanas nodaļa" vadītāja, teritorijas plānotāja

Eksperti*

Dzintra Miķelsone

SIA “Ainava-V” vadītāja

Vilnis Velde

Vides speciālists

* Pieaicinātie eksperti neietilpst komisijas locekļu sastāvā

 

Metu konkursu žūrijas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Baiks

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs

Raivis Grīviņš

Valmieras pilsētas pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs

Komisijas locekļi

Jolanta Brūniņa

Valmieras pilsētas būvvaldes vadītāja-pilsētas galvenā arhitekte

Edgars Bogdāns

Valmieras Mākslas vidusskolas direktors

Dace Elbrete

Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes teritorijas plānotāja-ainavu arhitekte

Evita Ašeradena

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāte

 

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Vija Kuģe

Valmieras pilsētas dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece

Komisijas locekļi

Uldis Jansons

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts

Iveta Sokola-Sokolova

Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālā atbalsta nodaļas vadītāja

Daina Krēpause

Valmieras politiski represēto biedrības pārstāve

 

Pastāvīgā nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja

Komisijas priekšsēdētājas vietniece

Rita Jemšika

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Komisijas sekretāre

Evija Stračinska

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste telpu nomas jautājumos

Komisijas locekļi

Baiba Tūtina

Valmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Vugars Ecmanis

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Iveta Pāže

Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi

Sigita Tama

Valmieras Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste metodiķe

Ināra Punkstiņa

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas metodiķe

Diāna Zilberte

Valmieras Valsts ģimnāzijas direktora vietniece mācību darbā

Zinta Irbe

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku Valmieras starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja

 

Komisija pieprasījumu par līdzfinansējuma piešķiršanu izvērtēšanai Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja

Komisijas priekšsēdētājas vietniece

Rita Jemšika

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Komisijas sekretārs

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Komisijas locekļi

Jolanta Brūniņa

Valmieras pilsētas būvvaldes vadītāja-pilsētas galvenā arhitekte

Rita Pole

Valmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienesta galvenās grāmatvedes vietniece

 

Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Ieva Alhasova

Pašvaldības struktūrvienības „Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvniecība Rīgā” vadītāja, domes priekšsēdētāja padomniece

Komisijas locekļi

Lelde Birkenšteina-Putniņa 

Pašvaldības iestādes „Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija” struktūrvienības „Juridiskā nodaļa” juriste

Elita Staune

Pašvaldības iestādes „Iekšējā audita un kvalitātes vadības nodaļa” projektu vērtēšanas speciāliste

Projekta 3.3.1.SAM deleģētie pārstāvji

Evita Nīmane

Aizvietotājs: Ritvars Timermanis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas vecākā eksperte

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs 

Jevgēnija Butņicka

Aizvietotājs: Andris Eglītis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktora vietniece, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts 

Projekta 3.3.1.SAM deleģētie pārstāvji bez balss tiesībām (novērotāja statusā)

Irma Bondare

Aizvietotājs: Liene Bērziņa

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākā eksperte

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākā eksperte

Monta Nīmane

Aizvietotājs: Inga Čeiča

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Infrastruktūras attīstības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas vecākā eksperte

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Infrastruktūras attīstības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas projektu vadītāja

Projekta 4.2.2.SAM deleģētie pārstāvji

Kaspars Raubišķis

Aizvietotājs: Ritvars Timermanis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas vecākais eksperts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Jevgēnija Butņicka

Aizvietotājs: Andris Eglītis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktora vietniece, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts

Projekta 4.2.2.SAM deleģētie pārstāvji bez balss tiesībām (novērotāja statusā)

Salvis Skladovs

Aizvietotājs: Anna Pukse

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākais referents

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākā eksperte

Monta Nīmane 

Aizvietotājs: Inga Čeiča

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Infrastruktūras attīstības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas vecākā eksperte

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Infrastruktūras attīstības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas projektu vadītāja

Projekta 5.6.2.SAM deleģētie pārstāvji

Evita Nīmane

Aizvietotājs: Ritvars Timermanis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas vecākā eksperte 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Jevgēnija Butņicka

Aizvietotājs: Andris Eglītis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktora vietniece, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts

Projekta 5.6.2.SAM deleģētie pārstāvji bez balss tiesībām (novērotāja statusā)

Irma Bondare

Aizvietotājs: Liene Bērziņa

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākā eksperte 

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākā eksperte

Monta Nīmane

Aizvietotājs: Inga Čeiča

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Infrastruktūras attīstības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas vecākā eksperte

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Infrastruktūras attīstības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas projektu vadītāja

Projekta 8.1.2.1.SAM deleģētie pārstāvji

Edgars Lore

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākais eksperts

Evija Papule

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore 

Projekta 8.1.2.1.SAM deleģētie pārstāvji bez balss tiesībām (novērotāja statusā)

Anna Pukse

Aizvietotājs: Salvis Skladovs

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākā eksperte

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākais referents

Monta Nīmane

Aizvietotājs: Inga Čeiča

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Infrastruktūras attīstības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas vecākā eksperte

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Infrastruktūras attīstības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas projektu vadītāja

Projekta 8.1.3.SAM deleģētie pārstāvji Zenta Iļķēna Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte

Evija Papule

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore
Projekta 8.1.3.SAM deleģētie pārstāvji bez balss tiesībām (novērotāja statusā)

Anna Pukse

Aizvietotājs: Salvis Skladovs

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākā eksperte

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākais referents

Monta Nīmane

Aizvietotājs: Inga Čeiča

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Infrastruktūras attīstības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas vecākā eksperte

Centrālās finanšu un līguma aģentūras Infrastruktūras attīstības departamenta Vidzemes reģiona nodaļas projektu vadītāja

 

Publisko izklaides un svētku pasākumu komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Toms Upners

Valmieras Kultūras centra direktors

Komisijas priekšsēdētāja vietniece

Dace Jase

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektores vietniece/Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi

Andris Klepers

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Rita Jemšika

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Eksperts*

Andris Šteimaks

Valsts policijas Vidzemes reģiona Valmieras iecirkņa priekšnieks

* Pieaicinātais eksperts neietilpst komisijas locekļu sastāvā

 

Satiksmes drošības komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Valdis Stiģis

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” Valmieras rajona priekšnieks

Komisijas sekretāre

Anda Saliņa

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes galvenā speciāliste zemes nomas jautājumos

Komisijas locekļi

Valdis Jēgers

SIA “Valmieras Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājs

Jānis Baiks

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

Ričards Gailums

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Andris Klepers

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja

Juris Zariņš

Valmieras pilsētas būvvaldes vadītājas vietnieks-galvenais zemes ierīkotājs

Eksperti*

Vilnis Puroms

Valsts policijas Vidzemes reģiona Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas komandieris, policijas virsleitnants

Imants Krīgers

VAS “Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Valmieras nodaļas vadītājs

Anda Liepiņa

SIA “VTU Valmiera” pārvadājumu daļas priekšniece

Argils Soloveiko

Būvinženieris

* Pieaicinātie eksperti neietilpst komisijas locekļu sastāvā

 

Sporta vienības vērtēšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Baiks

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

 

Komisijas locekļi

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore

Andris Klepers

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts

Līga Dzene

Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Bērnu sporta skola” direktore

Artis Jansons

“VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA valdes priekšsēdētājs

Dace Jase

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektores vietniece, iestādes “Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde” vadītāja

 

Valmieras pilsētas Civilās aizsardzības komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Baiks

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

Komisijas loceklis

Ričards Gailums

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

 

Valmieras pilsētas pašvaldības pastāvīgā iepirkuma komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Baiks

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Komisijas sekretārs

Raivis Grīviņš

Valmieras pilsētas pašvaldības Iepirkuma nodaļas vadītājs

Komisijas locekļi

Evija Voitkāne

Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore/pašvaldības administrācijas vadītāja

Rita Jemšika

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Gints Konošonoks

Valmieras pilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieks

 

Valmieras Vēlēšanu komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētājs

Ilmārs Eglītis

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājas vietnieks

Komisijas sekretāre

Evija Stračinska

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste telpu nomas jautājumos

Komisijas locekļi

Ēriks Spuriņš

Valmieras pilsētas iedzīvotājs

Vija Semjonova

Valmieras Kultūras centra administratore

Baiba Ķirse

SIA “Valmieras ūdens” juriste

Anita Ozoliņa

Pašnodarbināta persona, supervizors

Aiga Ieviņa-Logina

Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā

 

Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja

Jolanta Brūniņa

Valmieras pilsētas būvvaldes vadītāja-pilsētas galvenā arhitekte

Komisijas priekšsēdētājas vietniece

Rita Jemšika

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi

Anda Saliņa

Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes  speciāliste zemes nomas jautājumos

Tija Zariņa

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas inspektore

Guntra Grigorjeva

Valmieras pilsētas būvvaldes teritorijas plānotāja-arhitekta palīgs

 

Valmieras Biznesa inkubatora konsultatīvā komisija Skatīt vairāk

Komisijas locekļi

Juris Sleņģis

biedrības "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" Vidzemes nodaļas vadītājs

Olita Untāle

AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" Valmieras reģionālā centra vadītāja

Kaspars Osis

Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centra direktors

Aiga Kalbjonoka

biedrības "Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls" izpilddirektore

Elīna Leimane

Biedrības "Valmieras Attīstības aģentūra” uzņēmējdarbības virziena vadītāja

 

Pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisija Skatīt vairāk

Komisijas priekšsēdētāja Evita Ašeradena Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāte

Komisijas locekļi

Iveta Pāže Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja
Toms Upners Valmieras Kultūras centra direktors, Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāts
Dace Jase Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektores vietniece/Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes vadītāja
Evija Dzvinko Valmieras Kultūras centra direktora vietniece

***

No 2016.gada 28.janvāra ir izbeigta Valmieras pilsētas pašvaldības Zemes komisijas darbība