A A A

Saistošo noteikumu projekti

 

Saistošo noteikumu nosaukums Komiteja, kur saistošie noteikumi tiks skatīti Komitejas datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Domes sēdes datums, kad saistošie noteikumi tiks apstiprināti

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu (126.00 KB)

Paskaidrojuma raksts (45.00 KB)

Sociālo un veselības lietu komiteja

Finanšu komiteja

08.03.2018.

22.03.2018.

 

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.125 Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Valmieras pilsētā (228.00 KB)

Paskaidrojuma raksts (38.00 KB)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Finanšu komiteja

08.03.2018. 22.03.2018.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.176 „Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Valmieras pilsētā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu (120.50 KB)

Paskaidrojuma raksts (108.00 KB)

Saimnieciesko un transporta lietu komiteja 12.04.2018.

26.04.2018.

 

Par Valmieras pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.____„Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” (117.00 KB)

Paskaidrojuma raksts (43.50 KB)

Saimnieciesko un transporta lietu komiteja 12.04.2018. 26.04.2018.

Par Valmieras pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.____Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums (45.00 KB)

Paskaidrojuma raksts (45.00 KB)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Attīstības un uzņēmējdarbību lietu komiteja

Saimniecisko un transporta lietu komiteja

Sociālo un veselības lietu komiteja

Finanšu komiteja

12.04.2018. 26.04.2018.