A A A

Saistošo noteikumu projekti

 

Saistošo noteikumu nosaukums Komiteja, kur saistošie noteikumi tiks skatīti Komitejas datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Domes sēdes datums, kad saistošie noteikumi tiks apstiprināti

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 27.oktobra. saistošajos noteikumos Nr.268 „Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā” (173.50 KB)

Paskaidrojuma raksts (35.72 KB)

Sociālo un veselības lietu komiteja

Finanšu komiteja

09.08.2018. 23.08.2018.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr.111„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras Bērnu sporta skolā” (113.00 KB)

Paskaidrojuma raksts (110.50 KB)

Saistošo noteikumu nr.111 konsolidētās versijas projekts (114.00 KB)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Finanšu komiteja

11.10.2018. 25.10.2018.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.218 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” (29.67 KB)

Paskaidrojuma raksts (29.78 KB)

Saistošo noteikumu Nr.218 konsolidētās versijas projekts (128.00 KB)

Saimniecisko un transporta lietu komiteja

Attīstības un uzņēmējdarbības lietu komiteja

Finanšu komiteja

11.10.2018. 25.10.2018.