A A A

Saistošo noteikumu projekti

 

Saistošo noteikumu nosaukums Komiteja, kur saistošie noteikumi tiks skatīti Komitejas datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Domes sēdes datums, kad saistošie noteikumi tiks apstiprināti

Par precizējumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.293 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.221 "Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma" (36.62 KB)

     

 

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.300 "Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu" (83.50 KB)

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Attīstības un uzņēmējdarbību lietu komiteja

Saimniecisko un transporta lietu komiteja

Sociālo un veselības lietu komiteja

Finanšu komiteja

17.05.2018. 31.05.2018.