A A A

Saistošo noteikumu projekti

 

Saistošo noteikumu nosaukums Komiteja, kur saistošie noteikumi tiks skatīti Komitejas datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Domes sēdes datums, kad saistošie noteikumi tiks apstiprināti

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.130 „Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai”

Paskaidrojuma raksts

Saimniecisko un transporta lietu komiteja

Finanšu komiteja

09.11.2017. 23.11.2017.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.221 „Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma” (46.00 KB)

Paskaidrojuma raksts (59.00 KB)

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Finanšu komiteja

07.12.2017.