A A A

Nekustamais īpašums

Aktuālā redakcija

Par nekustamā īpašuma nodokli

Saistošo noteikumu Nr.

Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā

289.

Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.118 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu" (117.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (94.53 KB)

Saistošo noteikumu Nr.118 konsolidētā versija šeit. (203.00 KB)

01.01.2018.
280.

Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.118 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu" (116.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (115.50 KB)

Saistošo noteikumu Nr.118 konsolidētā versija šeit. (194.00 KB)

11.03.2017.
265.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.118 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu" (118.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (33.35 KB)

Saistošo noteikumu Nr.118 konsolidētā versija šeit. (189.00 KB)

05.11.2016.
243.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.118 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu" (91.01 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (89.71 KB)

Saistošo noteikumu Nr.118 konsolidētā versija šeit. (179.50 KB)

15.12.2015.
231.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.118 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.118 konsolidētā versija šeit.

17.06.2015.
220.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.118 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.118 konsolidētā versija šeit.

12.12.2014.
205.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.118 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.118 konsolidētā versija šeit.

21.06.2014.
197.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.118 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo nosteikumu Nr.118 konsolidētā versija šeit.

06.03.2014.
178.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.118 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.118 konsolidētā versija šeit.

178.saistošo noteikumu euro konvertācijas tabula šeit.

01.01.2014.
142.

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 08.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.118 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu”.

Paskaidrojuma raksts šeit.

16.01.2013.
118.

„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu”

Paskaidrojuma raksts šeit.

04.01.2012.

284.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.218 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” (117.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (117.00 KB)

Saistošo noteikumu Nr.218 konsolidētā versija šeit. (125.50 KB)

01.01.2018.
266.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.218 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” (33.70 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (35.58 KB)

Saistošo noteikumu Nr.218 konsolidētā versija šeit. (120.50 KB)

01.01.2017.
242.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.218 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā” (88.91 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (90.00 KB)

Saistošo noteikumu Nr.218 konsolidētā versija šeit. (113.00 KB)

01.01.2017.
218.

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā

Paskaidrojuma raksts šeit.

01.01.2015.
263.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.133 "Kārtība, kādā ar nekustamo īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves" (33.77 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (32.51 KB)

Saistošo noteikumu Nr.133 konsolidētā versija šeit. (131.00 KB)

21.10.2016.
233.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.133 „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves” (136.50 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.133 konsolidētā versija šeit.

11.09.2015.
133.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.133 "Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Valmieras pilsētā"

Paskaidrojuma raksts šeit.

09.01.2013.
163.

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadam.

Paskaidrojuma raksts šeit.

01.01.2014.
141.

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013.gadam.

Paskaidrojuma raksts šeit.

 
122.

„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2012.gadam”

Paskaidrojuma raksts šeit.

23.03.2012.
132. "Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim" 29.09.2012.
  "Nodokļu atbalsta pasākuma administrēšanas kārtība nekustamā īpašuma nodoklim Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā" 28.09.2012.
86. „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu”

10.02.2010.

zaudējuši spēku

 

 

Saistošo noteikumu Nr.

Saistošo noteikumu nosaukums Stājas spēkā
238.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.156 „Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Valmieras pilsētā” (111.00 KB) (111.00 KB)

Paskaidrojuma raksts šeit. (108.50 KB)

Saistošo noteikumu Nr.156 konsolidētā versija šeit. (625.00 KB)

09.10.2015.
156.

Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Valmieras pilsētā

Paskaidrojuma raksts šeit.

12.06.2013.
202.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.130 „Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.130 konsolidētā versija šeit.

10.05.2014.
183.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.130 „Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai”

Paskaidrojuma raksts šeit.

Saistošo noteikumu Nr.130 konsolidētā versija šeit.

183.saistošo noteikumu euro konvertācijas tabula šeit.

01.01.2014.
195.

Valmieras pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi

Paskaidrojuma raksts šeit.

08.04.2014.
166.

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2009.gada 5.novembra saistošajos noteikumos Nr.81 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Valmieras pilsētā”

Saistošo noteikumu Nr.81. konsolidētā versija šeit.

166.saistošo noteikumu euro konvertācijas tabula  šeit.

01.01.2014.
81. Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Valmieras pilsētā” 01.01.2010.
175.

Par Valmieras pilsētas domes 1998.gada 23.aprīļa saistošo noteikumu „Valmieras pilsētas teritorijas un tajā esošo dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku apsaimniekošana un sanitārā kopšana” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Paskaidrojuma raksts šeit.

15.12.2013.
185.

Par Valmieras pilsētas domes 2002.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.3 „Par sociālo dzīvokļu vai apdzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Paskaidrojuma raksts šeit.

17.12.2013.
3. "Par sociālo dzīvokļu vai apdzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību"

21.03.2002.

spēku

zaudējuši