A A A

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs aicina darbā direktora vietnieku metodiskajā darbā (31.07.)  

Drukāt
10.07.2018

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs aicina darbā direktora vietnieku metodiskajā darbā (speciālās izglītības attīstības centra vadītāju) uz nenoteiktu laiku.

                     

 

 

 

 

 

Galvenie darba pienākumi:

 • plānot, organizēt, vadīt speciālās izglītības attīstības centra darbu, nodrošinot metodiskā un kosultatīvā atbalsta sniegšanu, izglītojamo ar dzirdes traucējumiem visā Latvijas teritorijā un izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem Vidzemes reģionā izglītošanai un iekļaušanai;
 • izstrādāt projektu pieteikumus, vadīt/koordinēt starptautiskus (piemēram, Erasmus+, Nordplus) un nacionāla mēroga projektus speciālās izglītības jomā;
 • nodrošināt informācijas uzkrāšanu un analīzi par skolas veiktajām darbībām izglītības jomā, sagatavot pārskatu par attīstības centra darbību;
 • popularizēt attīstības centra darbību plašsaziņas līdzekļos un citos informācijas nesējos;
 • piedalīties skolas attīstības plānošanā, mērķu un uzdevumu noteikšanā un īstenošanā.

Nepieciešamā izglītība un prasmes:

 • izglītība saskaņā Ministru kabineta noteikumiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju;
 • atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām;
 • ne mazāk kā piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām;
 • apgūta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”;
 • pieredze starptautisku vai nacionālu projektu sagatavošanā un vadīšanā/ koordinēšanā;
 • teicamas prasmes brīvi strādāt ar datoru un biroja tehniku;
 • pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu;
 • psiholoģiskā noturība, augsta saskarsmes kultūra un sadarbības prasmes.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un sociāli nozīmīgu darbu;
 • vienu pilnu darba likmi (40 stundas nedēļā);
 • atalgojumu saskaņā ar Pedagogu darba samaksas noteikumiem (tai skaitā papildu piemaksu par darbu īpašos apstākļos);
 • ikgadējo atvaļinājumu 8 nedēļas;
 • sociālās garantijas;
 • profesionālās kompetences pilnveides iespējas.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli un izglītības dokumenta/-u kopiju/-as lūdzam iesniegt līdz 2018.gada 31.jūlijam personīgi (adrese: Leona Paegles iela 5/7, Valmiera) vai e-pastā: iveta.klavina@valmiera.edu.lv.

Tālrunis informācijai 28388112 (skolas direktore Iveta Kļaviņa).