A A A

Kontakti

    Valmieras pilsētas pašvaldība

Iestāžu un nodaļu kontaktinformācija skatāma šeit.
 
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
 • nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi pasts@valmiera.lv
 • nosūtot iesniegumu izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu „E-iesniegums iestādei”. Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.
 
Darba laiks:* Rekvizīti

 

 • Pirmdiena: 8.00-12.00 13.00-17.00
 • Otrdiena: 8.00-12.00 13.00-17.00
 • Trešdiena: 8.00-12.00 13.00-18.00
 • Ceturtdiena: 8.00-12.00 13.00-17.00
 • Piektdiena: 8.00-12.00 13.00-16.00

Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā

bez pusdienu pārtraukuma.

 

 • norēķinu konts LV94UNLA0018000142255,  AS SEB banka Valmieras filiāle, kods UNLALV2X018
 • norēķinu konts LV64HABA0001402049100, AS SWEDBANK Valmieras filiāle, kods HABALV22
 • norēķinu konts LV38RIKO0002710710011, AS Luminor Bank Valmieras filiāle, kods RIKOLV2X
 • norēķinu konts LV70NDEA0000082312910, AS Luminor Bank Latvijas filiāle, kods NDEALV2X
 • norēķinu konts LV07PARX0006607060001, AS Citadele banka, kods PARXLV22
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.LV90000043403

 

Dzimtsarakstu nodaļas administratīvā ēka Cēsu ielā 2Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
 • Pirmdiena: brīvs
 • Otrdiena: 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
 • Trešdiena: 9.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00
 • Ceturtdiena: 9.00 – 12.00
 • Piektdiena: 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00

Sestdiena: svinīgās laulības, dzimšanas reģistrācijas un kāzu jubilejas ceremonijas, bērnības svētki.