A A A

Transportlīdzekļa iebraukšanas un novietošanas atļaujas saņemšana

Valmieras pilsētas pašvaldība izsniedz atļaujas automašīnu iebraukšanai un novietošanai:

- pašvaldības īpašumu telpu nomniekiem:

  • Georga Apiņa ielā 12, Valmierā;
  • Bastiona ielā 24, Valmierā;
  • Rīgas ielā 10, stāvlaukumā pie Katrīnas ielas, Valmierā;

-stāvlaukumā pie ēkas Cēsu ielā 2, Valmierā (preču izkraušanai);

-nobrauktuvē zem konferenču zāles Cēsu ielā 4, Valmierā. Nav atļauts stāvēt bruģētajā laukumā Cēsu ielā 4, Valmierā, iepretim galvenajām ieejas durvīm;

-stāvlaukumā Lāčplēša ielas 2 un 4 pagalmā, Valmierā;

-Rīgas ielas 25 teritorijā, Valmierā;

-apkalpojošajiem dienestiem remontdarbu laikā daudzdzīvokļu namu pagalmos Valmierā, pie kuriem uzstādītas diferencētu iebraukšanu regulējošas ceļa zīmes;

-apkalpojošajiem dienestiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai Valmieras pilsētas parkos, skvēros, autobusu pieturās un zaļajā zonā.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu atļauju?

Jāiesniedz pašvaldībā pieteikuma veidlapa ar nepieciešamo informāciju (skat. zemāk).

Kur ir pieejama pieteikuma veidlapa?

Pieteikuma veidlapa lejupielādējama šeit (19.22 KB) (20.73 KB) (19.31 KB)

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

Valmieras pilsētas pašvaldības domes 26.01.2017. lēmums Nr.9 (protokols Nr.1, 9.§) (35.44 KB)

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Bezmaksas pakalpojums.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

  • portālā www.latvija.lv – izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, autentificējoties  ar e-parakstu, eID karti  vai kā internetbankas lietotājam un e-dokumenta pielikumā pievienojot aizpildītu iesniegumu. Pakalpojums pieejams šādu kredītiestāžu internetbanku autorizētiem lietotājiem: AS Swedbank, AS SEB banka, AS DNB banka, AS Citadele banka, AS NORVIK BANKA un Nordea Bank AB, AS Meridian Trade Bank, Privatbank un Rietumu banka. Vienas darbadienas laikā iesniedzējs saņem apstiprinājumu par iesnieguma pieņemšanu un tam piešķirto reģistrācijas numuru;
  • e-pastā – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu apliecinātu aizpildītu iesniegumu uz e-pasta adresi: pasts@valmiera.lv. Vienas darbadienas laikā iesniedzējs saņem apstiprinājumu par iesnieguma pieņemšanu un tam piešķirto reģistrācijas numuru;
  • klātienē – iesniedzot iesniegumu Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2 Valmierā.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš

Atļauja tiek izsniegta tūlīt pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldībā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu konsultanti Tatjanu Lauzi, tālr.: 64207120, e-pasts: tatjana.lauze@valmiera.lv