A A A

Speciālā atļauja (licence) pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Valmieras pilsētā

Pakalpojuma īsais apraksts

Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana, lai nodarbotos ar vieglo taksometru pārvadājumiem attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Licences kartītes izsniegšana katram pieteiktajam transportlīdzeklim.

Datu par izsniegtās licences derīguma termiņu vai anulēšanas ievade Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

UZMANĪBU!
Komercdarbību nedrīkst uzsākt bez maksājuma par licences un licences kartītēm veikšanas.

Kas jādara, lai saņemtu licenci un/vai licences kartīti?
Jāiesniedz Valmieras pilsētas pašvaldībā aizpildīta iesnieguma veidlapa, pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu?
Lai saņemtu licenci, iesniegumam jāpievieno:

 • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija;
 • ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma iesniedzējam - dokumenta, kas apliecina pārvadātāja tiesības lietot transportlīdzekli, kopija;
 • ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā - tehniskos datus apliecinošs dokuments vai ārvalstīs izdots transportlīdzekļa reģistrācijas dokuments un turējuma tiesību apliecinošs dokuments (par jauniem transportlīdzekļiem jāiesniedz iegādi apliecinoša dokumenta kopija).

Licence pārvadātājam tiek izsniegta uz laiku no viena gada līdz trim gadiem, skaitot no licences izsniegšanas dienas.

Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas par licences piešķiršanu Komisija pārvadātājam izsniedz lēmuma norakstu, uz kura pamata pārvadātājs veic attiecīgā transportlīdzekļa aprīkošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem.

Lai pirmreizēji saņemtu licences kartīti, iesniegumam jāpievieno:

 • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija ar taksometra reģistrācijas numuru;
 • transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopija;
 • transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija ar pozitīvu vērtējumu par tā tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību pasažieru komercpārvadājumu veikšanai;
 • apliecinājums, ka par taksometru ir veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avanss 130 euro par kalendāra mēnesi, par kuru tiek pieprasīta licences kartīte.

          Avansa maksājums jāveic īpaši šim mērķim paredzētajā Valsts ieņēmumu dienesta norēķinu kontā.

Lai atkārtoti saņemtu licences kartīti, iesniegumam jāpievieno:

 • jāiesniedz iesniegums, kurā norāda kalendāra mēnesi, par kuru veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avanss par konkrēto taksometru. Pašvaldība izsniedz kartīti tikai pēc tam, kad tiešsaistē Valsts kases mājaslapā pārbaudījusi ienākošo avansa maksājumu.

Kur ir pieejamas iesnieguma veidlapas?

Iesnieguma veidlapa licences saņemšanai lejuplādējama šeit. (63.88 KB)

Iesniegums pirmreizējas licences kartītes saņemšanai lejuplādējama šeit. (85.50 KB)

Iesnieguma veidlapa atkārtotai licences kartiņas saņemšanai lejuplādējama šeit. (64.79 KB)

Kāda ir maksa par pakalpojumu?
Par licences izsniegšanu - 43 EUR/gadā
Par licences pārreģistrēšanu - 22 EUR/gadā
Par licences dublikātu - 22 EUR
Par katru licences kartīti - 5 EUR
Par licences kartītes dublikātu izsniegšanu - 5 EUR

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

 • Klātienē – Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
 • nosūtot ar e-parakstu apliecinātu aizpildītu iesnieguma veidlapu, pievienojot nepieciešamos dokumentus uz pasts@valmiera.lv;
 • noformējot e-iesniegumu vienotajā valsts un pašvaldību e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv, pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Pakalpojuma sniegšanas maksimālais termiņš:

Lēmumu par licences piešķiršanu izskata Satiksmes drošības komisija. Licence tiek izsniegta (vai pieņemts motivēts atteikums) 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas pašvaldībā.

Licences kartīte(-s) tiek izsniegta(-s) 5 darba dienu laikā pēc tam, kad tās/to pieprasītājs ir pilnībā aprīkojis transportlīdzekli un iesniedzis Komisijā to apliecinošus dokumentus.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciālisti Andu Saliņu, Lāčplēša ielā 2, 103.kab., tālrunis 64207143, 25415232, e-pasts: anda.salina@valmiera.lv.

Kādi ir ar pakalpojumi saistītie normatīvie akti?


 

Valmieras pilsētas pašvaldības Satiksmes drošības komisijas apstiprinātās licences pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā
Pārvadātājs (nosaukums, reģistrācijas Nr.) Licences Nr. Datums, kad pieņemts lēmums par licences izsniegšanu Licence derīga no Licence derīga līdz Pārvadājumu tarifi (EUR)
Taksometra nolīgšanas tarifs Attāluma tarifs par kilometru Laika tarifs par minūti
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VTU VALMIERA", reģ.Nr.40003004220 VAL/2018/1 19.06.2018. 01.07.2018. 30.06.2022. 0,65 0,55 0,10
IK Modris T, reģ.Nr.44102036768 VAL/2018/2 19.06.2018 01.07.2018. 30.06.2022. 0,50 0,50 0,09
TAXI VALMIERA, IK, reģ.Nr.44102036965 VAL/2018/3 19.06.2018. 01.07.2018. 30.06.2022. 0,55 0,55 0,12
Atis Buliņš IK, reģ.Nr.44102038006 VAL/2018/4 19.06.2018. 01.07.2018. 30.06.2022. 0,60 0,57 0,07
IK Vladimirs Vasiļevičs, reģ.Nr.44102038010 VAL/2018/5 19.06.2018. 01.07.2018. 30.06.2022. 0,60 0,57 0,07
VĒRDIŅŠ TAKSI 5 IK, reģistrācijas Nr. 54102036721 VAL/2018/6 19.06.2018. 01.07.2018. 30.06.2022. 0,60 0,57 0,07
VĒRDIŅŠ "TAKSI 6" IK, reģistrācijas Nr.44102036791 VAL/2018/7 19.06.2018. 01.07.2018. 30.06.2022. 0,60 0,57 0,07
SIA "VĒRDIŅŠ TAKSI", reģ.Nr.44103018346 VAL/2018/8 19.06.2018. 01.07.2018. 30.06.2022. 0,60 0,57 0,07
Sabiedrība ar ierobežotu atbldību "TAXIGAISMA", reģ.Nr.44103097539 VAL/2018/9 19.06.2018. 01.07.2018. 30.06.2022. 0,50 0,55 0,07
IK "Villand", reģ.Nr.44102033456 VAL/2018/10 19.06.2018. 01.07.2018. 30.06.2022. 0,60 0,50 0,10
SIA AAB Transport, reģ.Nr.44103117267 VAL/2018/11 19.06.2018. 01.07.2018. 30.06.2022. 0,50 0,52 0,05
SIA "T KINGS", reģ.Nr.44103031876 VAL/2018/12 19.06.2018. 01.07.2018. 30.06.2022. 0,60 0,55 0,08