A A A

Braukšanas maksas atvieglojumi

Pakalpojuma īsais apraksts

Braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršana pilsētas autobusu maršrutos.

Braukšanas maksas kompensācija skolēniem, kuri no mājām uz izglītības iestādi dodas, izmantojot sabiedrisko transportu.

Atlaides skolēniem un studentiem

 • Abonementa biļeti (darba dienām) ar 75 procentu atlaidi un mēneša biļeti ar 50 procentu cenu samazinājumu mācību gada laikā aicināti izmantot Valmieras pilsētā dzīves vietu deklarējušie vai faktiski dzīvojošie vispārizglītojošo izglītības iestāžu (1.-12.klašu) skolēni (arī vakarskolu), profesionālo vidējās izglītības iestāžu audzēkņi un augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļu studenti.
 • Mēneša un abonementa biļetēm atlaide 50 procentu apmērā noteikta Burtnieku novada Valmieras pagastā dzīvesvietu deklarējušajiem vispārizglītojošo skolu klātienes skolēniem (arī vakarskolu) mācību gada laikā.
 • Samazinātās cenas mēneša un abonementu biļetes iespējams iegādāties Valmieras autoostā, Stacijas ielā 1, uzrādot skolēna vai studenta apliecību un izziņu par deklarēto dzīvesvietu vai rakstisku apliecinājumu no mācību iestādes par faktisko dzīvesvietu Valmierā vai attiecīgi Valmieras pagastā.
 • Savukārt Kocēnu novada saistošie noteikumi paredz skolēniem abonementa biļetes iegādi segt 100 procentu apmērā. Vecākus lūdzam vērsties Kocēnu novada domē vai mācību iestādē.
 • Bērniem vecumā līdz 7 gadiem par braucienu pilsētas un tālsatiksmes autobusos nav jāmaksā.
 • Par izdevīgāku nokļūšanu nepieciešamajā vietā parūpējies arī “VTU TAXI Valmiera” – vecākiem kopā ar pirmsskolas vecuma bērniem atlaide braucienam ir 10 procenti.

Biļešu iegādes vietas:

 • Biļete vienai braukšanas reizei – pie autobusa vadītāja;
 • Mēnešbiļete vienam kalendārajam mēnesim un abonementu biļete izmantošanai tikai darba dienās - visās a/s “Preses apvienība” tirdzniecības vietās Valmierā, SIA “Narvesen Baltija” tirdzniecības centrā „Valleta”, „Firma Madara” veikalos TOP G. Apiņa ielā 27b un Alejas ielā 7a (Kocēnos), SIA “LARS LIMITED” veikalā TOP Valmiermuižas ielā 11 (Valmiermuiža), Valmieras autoostā (Stacijas ielā 1), sākot ar iepriekšējā mēneša 20.datumu līdz kārtējā mēneša 10.datumam;
 • Abonementa biļete vienai kalendārajai nedēļai - Valmieras Tūrisma informācijas centrā un Valmieras autoostā;
 • Vienas dienas braukšanas biļete – pie autobusa vadītāja;
 • Ar atlaidēm mēneša biļetes, abonementa biļetes kalendārajam mēnesim izmantošanai tikai darba dienās var iegādāties tikai Valmieras autoostas biļešu kasēs, sākot ar iepriekšējā mēneša 20.datumu līdz kārtējā mēneša 10.datumam.
 • Pensionāri, kam ir Valmieras pilsētas pašvaldības izsniegta personalizēta braukšanas karte, mēneša biļetes vai abonementa biļetes izmantošanai tikai darba dienās ar atlaidēm iepriekš minētajā laika periodā var iegādāties arī Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, uzrādot personalizēto braukšanas karti.

Skolēniem braukšanas atlaides darbojas mācību laikā, savukārt pārējām iedzīvotāju grupām – visu gadu.

Par samazinātu cenu iespējams iegādāties tikai mēneša vai abonementa biļetes. Viena brauciena biļetei atlaides nav spēkā.

Ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti

Valmieras pilsētas pašvaldības 07.09.2009. saistošie noteikumi Nr.75 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā” (147.50 KB)

 

Pēdējās izmaiņas - 14.09.2017.