A A A

Pansionāta pakalpojumu cenrādis

Pansionāta "Valmiera" centrādis ir noteikts saskaņā ar 2017.gada 26.janvāra Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumu Nr. 22 "Par cenrāža apstiprināšanu pansionātā "Valmiera"". 

DOMES LĒMUMS AR PANSIONĀTA PAKALPOJUMU CENRĀDI (115.50 KB)