A A A

Par daudzdzīvokļu īres namiem Valmierā

          Domājot par dzīvojamā fonda pa­plašināšanu pilsētā, Valmierā turpinās īres namu būvniecība Ķieģe­ļu ielā 8 un Mālu ielā 1. 

          Īsi pirms ēku nodošanas ekspluatācijā tiks rīkota īres tiesību izsole, kurā piedalīties varēs ikviens interesents, kurš apņemsies ievērot dzīvokļu īres noteikumus. Jāatzīmē, ka dzīvokļu īres maksa par kvadrātmetru visiem dzīvokļiem būs vienāda, un tā tiks noteikta līdz izsoles izsludināšanai. Īres noteikumi paredz īrniekam pienākumu deklarēt savu dzīvesvietu konkrētajā adresē un aiz­liedz nodot dzīvokli apakšīrei. Viena persona varēs iegūt tiesības īrēt tikai vienu dzīvokli.

          Iedzīvotājiem būs pieejami 15 vienistabas dzīvokļi 25–30 m2 platībā, 90 divistabu dzīvokļi 34–41m2 platībā, kā arī 45 trīsistabu dzīvokļi 50–54 m2 platībā. Atsevišķiem divistabu un trīsistabu dzīvokļiem būs balkoni. Pag­rabstāvā katram dzīvoklim paredzēta noliktavas telpa, savukārt kāpņutelpu pirmajā stāvā būs nodalījums bērnu ratiņiem un velosipēdu novietošanai. Lai dzīvošanu daudzdzīvokļu īres na­mos piemērotu arī cilvēkiem ar inva­liditāti, katrā kāpņu telpā būs ierīkots atbilstoši aprīkots lifts. Divi vienista­bas dzīvokļi ir plānoti cilvēku ar inva­liditāti vajadzībām un ērtībām. Arī au­tomašīnu stāvlaukumā ir paredzētas divas atbilstošas autostāvvietas. Dzīvokļi īrniekiem tiks piedāvāti ar pilnu iekšējo apdari. 

 

Informāciju paredzēts aktualizēt 2018.gada maijā