A A A

Lēmuma izsniegšana par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām

Atteikšanās no pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas:

- dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par pašvaldības pirmpikruma tiesībām;

- izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu;

- lēmuma pieņemšana par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;

- izziņas izsniegšana par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Kas jādara, lai varētu saņemt lēmumu?

Īpašuma pārdevējam vai pircējam personīgi vai ar pasta starpniecību jāvēršas pašvaldībā.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Iesniegums un nekustamā īpašuma atsavināšanas līguma kopija, uzrādot oriģinālu, vai oriģināls, sūtot iesniegumu pa pastu.

Kur pieejamas iesnieguma veidlapas?

Fiziskas personas iesniegums (31.50 KB)

Juridiskas personas iesniegums (31.50 KB)

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Pakalpojums ir bez maksas.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

  •  personīgi – Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, 214.kab.

Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš:

  •  ja pašvaldībai nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās  pašvaldību funkcijas, pašvaldība ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pirkuma līguma kopijas saņemšanas sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma    tiesības;
  •  ja pašvaldībai nekustamais īpašums nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās   pašvaldību funkcijas, pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma     līguma kopijas saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciālisti zemes nomas jautājumos Andu Saliņu, tel. 64207143, e-pasts: anda.salina@valmiera.lv

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-12.00 / 13.00-17.00

Trešdienās no 8.00-12.00 / 13.00--18.00

Piektdienās no 8.00-12.00 / 13.00--16.00

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?