A A A

Pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai

Tiesības saņemt pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai (pabalstu slimnīcas izdevumu daļējai apmaksai, pabalstu zobu protezēšanas izdevumu daļējai apmaksai, pabalstu optisko briļļu izdevumu daļējai apmaksai, pabalstu ārstu izrakstīto medikamentu izdevumu daļējai apmaksai) ir:

  • vienatnē dzīvojošiem nestrādājošiem pensionāriem, personām, kurām noteikta 1. un 2.grupas invaliditāte, kuru pensija nav lielāka par 80% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra;
  • mājsaimniecībā dzīvojošām personām, kurām noteikta 1.grupas invaliditāte, ja ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz 80% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra;
  • mājsaimniecībā dzīvojošiem pensionāriem un personām, kurām noteikta 2.grupas invaliditāte, ja ienākumi uz vienu ģimenes nepārsniedz 60% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra;
  • personām no trūcīgām ģimenēm.

Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Personai jāvēršas Valmieras Sociālo lietu pārvaldē Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā, iesniedzot zemāk minētos dokumentus.

Kādi dokumenti nepieciešami?

  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  • iesniegums (aizpilda Valmieras Sociālo lietu pārvaldē);
  • medicīniskos izdevumus apliecinoši dokumenti (ārstu izrakstīto recepšu kopijas, kases čeki un stingrās uzskaites kvītis), kas nav vecāki par trijiem mēnešiem, bet ne vēlāk kā līdz kalendārā gada beigām.

Kur pieejama iesnieguma veidlapa?

Aizpilda uz vietas Valmieras Sociālo lietu pārvaldē Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā.

Pabalsta lielums

Pabalstus slimnīcas izdevumu, zobu protezēšanas izdevumu un optisko briļļu izdevumu daļējai apmaksai piešķir 50% apmērā no izlietotās summas, nepārsniedzot EUR 57 viena kalendārā gada laikā. Pabalsts ārstu izrakstīto medikamentu izdevumu daļējai apmaksai nedrīkst pārsniegt EUR 29 viena kalendārā gada laikā.

Pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai vienai personai mājsaimniecībā nevar būt lielāks par EUR 86 viena kalendārā gada laikā.

Pabalsta pieprasīšanas iespējas

Klātienē - Valmieras Sociālo lietu pārvaldē, Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā.

Pabalsta saņemšanas termiņš

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālo lietu pārvaldes darbinieks vienas darba dienas laikā no dienas, kad izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

Pabalstu izmaksā 20 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pabalstu?

Ar Valmieras Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatorēm Sandru Lapiņu, Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā, tālrunis 64207153, e-pasts sandra.lapina@valmiera.lv, vai Līgu Oliņu, tālrunis 64210690, e-pasts liga.olina@valmiera.lv

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00

Trešdienās no 8.00-18.00

Piektdienās no 8.00-16.00

Kādi ir ar pabalstu saistītie normatīvie akti?