A A A

Izziņa par pienākuma vērtību

Kādos gadījumos nepieciešama izziņa par pienākuma vērtības noteikšanu, atsavinot nekustamo īpašumu pret pienākumiem?

Izziņa par pienākuma vērtību nepieciešama, notariāli slēdzot Uztura līgumu.

Kas jādara, lai saņemtu izziņu par pienākuma vērtību?

Vienai no uztura līguma slēdzējpusēm jāiesniedz Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldei adresētu iesniegumu (skatīt zemāk saiti uz iesnieguma veidlapu un “Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas”).

Kādi dokumenti nepieciešami?

  • Pieprasot izziņu klātienē - personu apliecinošs dokuments (pase / personas apliecība);
  • Pilnvarotai personai - notariāli apliecināta pilnvara.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesniegums izziņas par pienākuma vērtību saņemšanai šeit. (15.03 KB)

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Bezmaksas pakalpojums

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

- portālā www.latvija.lv – izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, autentificējoties  ar e-parakstu, eID karti  vai kā internetbankas lietotājam un e-dokumenta pielikumā pievienojot aizpildītu iesnieguma veidlapu un, ja nepieciešams,  pilnvaras kopiju. (Instrukcija) Pakalpojums pieejams šādu kredītiestāžu internetbanku autorizētiem lietotājiem: AS Swedbank, AS SEB banka, AS DNB banka, AS Citadele banka, AS NORVIK BANKA un Nordea Bank AB, AS Meridian Trade Bank; (17.53 KB)

- e-pastā – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu apliecinātus dokumentus uz e-pasta adresi: slp@valmiera.lv;

- klātienē – ierodoties Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē pie sociālā darbinieka Lāčplēša ielā 2, 1.stāva 112.kabinetā, līdzi ņemot augstāk minētos dokumentus.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):

Pakalpojums tiek sniegts 2 darba dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības sociālo darbinieku Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāvā, 112.kabinetā, pa tālruni 64210693 vai e-pastu: slp@valmiera.lv

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00

Trešdienās no 8.00-18.00

Piektdienās no 8.00-16.00

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?