A A A

Braukšanas kartes pensionāriem

Līdz 2018.gada 28.februārim ir spēkā Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.75 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā”, saskaņā ar kuriem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā bez maksas var braukt pensionāri, kuri sasnieguši 75 gadu vecumu, vismaz 12 mēnešus dzīves vietu deklarējuši Valmierā un saņēmuši personalizētu braukšanas karti.

No 2018.gada 1.marta stājas spēkā jauni Valmieras pilsētas pašvaldības 23.11.2017. saistošie noteikumi Nr.288 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā”, kas nosaka, ka pensionāriem, kuriem vismaz pēdējos 12 mēnešus deklarētā dzīvesvietas adrese ir Valmierā, ir tiesības braukt bez maksas Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā. Lai izmantotu šīs tiesības, senioriem autobusā būs jāuzrāda personalizēta beztermiņa braukšanas karte. 

Kas jādara, lai saņemtu personalizēto beztermiņa braukšanas karti?

Lai saņemtu atlaidi, sākot no 2018.gada 15.janvāra pensionāram jāvēršas Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, 103.kabinetā.

Kādi dokumenti nepieciešami?

  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība);
  • pensionāra apliecība.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

Klātienē - personīgi aizpildot pieteikumu Valmieras pilsētas pašvaldībā.

Pēc kartes izgatavošanas tā tiek nosūtīta pastā uz pieteikumā norādīto adresi.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisti Kristīni Leoki, Lāčplēša ielā 2, 103.kabinetā, tālrunis 64207144, kristine.leoke@valmiera.lv.

Darba laiks

Pieteikumus karšu izgatavošanai, kas paredzētas pensionāru bezmaksas braucieniem no 2018.gada 1.marta, pieņem katru darbdienu no plkst.8.30 līdz 16.00.

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

Valmieras pilsētas pašvaldības 23.11.2017. saistošie noteikumi Nr.288 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā” (126.50 KB)

 

Informācija aktualizēta 13.02.2018.