A A A

Atbrīvošanās no ieslodzījuma (pabalsts)

Tiesības saņemt pabalstu ir no ieslodzījuma atbrīvotai personai, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms ieslodzījuma ir bijusi Valmieras pilsēta un kura ir sasniegusi pilngadību.

Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Personai jāvēršas Valmieras Sociālo lietu pārvaldē Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā, iesniedzot zemāk minētos dokumentus.

Kādi dokumenti nepieciešami?

  • personu apliecinošs dokuments;
  • iesniegums (aizpilda Valmieras Sociālo lietu pārvaldē);
  • ieslodzījumu vietas pārvaldes izdota izziņa par atbrīvošanu.

Kur pieejama iesnieguma veidlapa?

Aizpilda Valmieras Sociālo lietu pārvalde Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā.

Pabalsta lielums

Pabalsta apmērs ir pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai apmērā.

Pabalsta pieprasīšanas iespējas

Klātienē - Valmieras Sociālo lietu pārvalde, Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā.

Pabalsta saņemšanas termiņš

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Valmieras Sociālalo lietu pārvaldes darbinieks vienas darba dienas laikā no dienas, kad izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

Pabalstu izmaksā piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pabalstu?

Ar Valmieras Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatorI Sandru Lapiņu, Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā, tālrunis 64207153, e-pasts sandra.lapina@valmiera.lv, vai Līgu Oliņu,  tālrunis 64210690, e-pasts liga.olina@valmiera.lv.

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00

Trešdienās no 8.00-18.00

Piektdienās no 8.00-16.00

Kādi ir ar pabalstu saistītie normatīvie akti?