A A A

Apbedīšanas pabalsts

Par valsts pabalstiem apbedīšanai var lasīt Labklājības ministrijas mājas lapā šeit.

Apbedīšanas pabalstu piešķir par personām, kuru deklarētā dzīves vieta pirms miršanas ir bijusi Valmieras pilsētā un par kurām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) neizmaksā apbedīšanas pabalstu. Pabalsts netiek piešķirts par personām, kuras uzturējušās sociālās aprūpes iestādēs.

Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?

Personai, kura apņemas veikt mirušās personas apbedīšanu, jāvēršas Valmieras Sociālo lietu pārvaldē Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā, iesniedzot zemāk minētos dokumentus.

Kādi dokumenti nepieciešami?

  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  • iesniegums (aizpilda Valmieras Sociālo lietu pārvaldē);
  • miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
  • VSAA lēmums par apbedīšanas pabalsta atteikšanu.

Kur pieejama iesnieguma veidlapa?

Aizpilda Valmieras Sociālo lietu pārvaldē Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā.

Pabalsta lielums

Pabalsta lielums ir 75% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra.

Pabalsta pieprasīšanas iespējas

Klātienē - Valmieras Sociālo lietu pārvaldē, Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā.

Pabalsta saņemšanas termiņš

Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu Valmieras Sociālo lietu pārvaldes darbinieks pieņem vienas darba dienas laikā.

Pabalstu izmaksā trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pabalstu?

Ar Valmieras Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības organizatori Sandru Lapiņu, Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā, tālrunis 64207153, e-pasts: sandra.lapina@valmiera.lv; vai Līgu Oliņu, tālrunis 64210690, e-pasts: liga.olina@valmiera.lv

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00

Trešdienās no 8.00-18.00

Piektdienās no 8.00-16.00

Kādi ir ar pabalstu saistītie normatīvie akti?