A A A

Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums

Pamatojoties uz Labklājības ministrijas iepirkuma “Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu” Nr.LRLM2016/28-3-08/20EBUP rezultātiem tiek publicēts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju saraksts”, kurā norādītājām personām tiek piešķirtas tiesības sniegt elastīga bērnu uzraudzības pakalpojumu atbilstoši viņu piedāvājumā norādītajām cenām un iepirkuma tehniskajai specifikācijai (saraksts – pielikumā). Saraksts tiks publicēts LM un iesaistīto pašvaldību mājas lapās.

Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju saraksts (273.30 KB)


Pakalpojums tiek sniegts Labklājības ministrijas administrētā un Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) līdzfinansētā projekta Nr.VS/2015/0206 „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” ietvaros. Līgumi par pakalpojuma sniegšanu (ja neesat to izdarījis pēc pirmā iepirkuma “Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu”) tiek noslēgti no 2016.gada 4.jūlija un to slēgšanu organizēs pašvaldību reģionālie koordinatori atbilstoši instrukcijai (pielikumā).

Instrukcija elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja izvēlei un līguma noslēgšanai  (20.38 KB)


Iesākam atlasītiem darbiniekiem jau šobrīd sākt bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja meklēšanu pēc saraksta, lai līdz 2016.gada 31.jūlijam būtu iespēja noslēgt līgumu un saņemt pakalpojumu 10 mēnešus. Vienlaikus informējam, ka bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju iespējams izvēlēties arī no pirmā iepirkuma “Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu” Nr.LRLM2016/28-3-08/11EBU saraksta, kas pieejams LM un mājas lapā: http://www.lm.gov.lv/text/3381. Līgums (pielikumā) par pakalpojuma sniegšanu noslēdzams ar abos iepirkumā atlasītiem pakalpojuma sniedzējiem uz 10 mēnešu periodu, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 31.maijam vai līdz Līguma summas izlietojumam ātrākā periodā.
 

Līguma projekts iepirkumam Nr.LRLM2016/28-3-08/11EBUP „Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu”  (33.01 KB)


Papildu jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie projekta Valmieras pilsētas pašvaldības koordinatores Ivetas Kļaviņas (tālr. 642 07123; e-pasts Iveta.Klavina@valmiera.lv).