A A A

Paternitātes atzīšana

Paternitātes atzīšana vai dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu

Pakalpojuma nosaukums:

Paternitātes atzīšana vai dzimšanas reģistra ieraksta papildināšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu.

Pakalpojuma īss apraksts:

Atzīstot paternitāti, vecāki dzimtsarakstu nodaļā iesniedz kopēju paternitātes atzīšanas iesniegumu. Paternitāti atzīst arī tad, ja, paziņojot par bērna dzimšanas faktu, bērna māte, bērna mātes vīrs vai bērna mātes bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs dzimtsarakstu nodaļā personiski iesniedz kopīgu iesniegumu.

Nepieciešamie dokumenti:

  • Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments ( pase vai ID karte)
  • laulības apliecība, ja vecāki laulību noslēguši pēc bērna dzimšanas – jāuzrāda oriģināls;
  • bērna dzimšanas apliecība - jāiesniedz oriģināls;
  • paternitātes atzīšanas iesniegums jāaizpilda dzimtsarakstu nodaļā;
  • likumīgā spēkā esošā tiesas sprieduma noraksts - jāiesniedz oriģināls.

Iesnieguma veidlapa:

Iesniegums (jāaizpilda dzimtsarakstu nodaļā)

Normatīvie akti:

Pakalpojumu maksa:

Bezmaksas.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Tikai klātienē – dzimtsarakstu nodaļā, kur glabājas bērna dzimšanas reģistrs, vecāki aizpilda paternitātes atzīšanas iesniegumu vai iesniedz tiesas spriedumu, uzrāda pases un, ja ir noslēgta savstarpēja laulība – laulības apliecību. Ja bērns sasniedzis 12 gadu vecumu, nepieciešama viņa rakstveida piekrišana.

Uz iesnieguma vai tiesas sprieduma pamata dzimtsarakstu nodaļa izdara papildinājumus dzimšanas reģistrā un izsniedz jauna satura bērna dzimšanas apliecību.

Valmieras  pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, Cēsu ielā 2, tālr. 642 25313,

 e-pasts: dzimtsaraksti@valmiera.lv.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks nodaļā:

  • Otrdiena: 9.00.-12.00 x 13.00- 17.00
  • Trešdiena: 9.00-12.00 x 13.00- 18.00
  • Ceturtdiena: 9.00-12.00
  • Piektdiena: 9.00-12.00 x 13.00-16.00

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 darba dienas laikā

 Pēdējās izmaiņas: 25.08.2014