A A A

Miršanas reģistrācija

Pakalpojuma īsais apraksts:

Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo kādā no pašvaldības dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.

Pakalpojuma saņēmējs:

Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citam ģimenes loceklim vai citai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu.

Nepieciešamie dokumenti:

Miršanas faktu reģistrē, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

  • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni;
  • tiesas spriedumu par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu;
  • reabilitācijas iestāžu paziņojumu par represētās personas nāvi.

Pakalpojuma maksa:

Bezmaksas.

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas:

Klātienē.

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, Cēsu  ielā 2, Valmierā  tālr. 642 25313, mob.29400027 (vai jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā).

Apmeklētāju pieņemšanas laiks nodaļā:

  • Otrdiena: 9.300.-12.00 / 13.00-17.00
  • Trešdiena: 9.00-12.00 / 13.00- 18.00
  • Ceturtdiena: 9.00-1200
  • Piektdiena: 9.00-12.00 / 13.00- 16.00

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

1 darba dienas laikā

Normatīvie akti:

MK Noteikumi 03.09.2013. noteikumi Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.

 

 Pēdējās izmaiņas - 14.09.2017.