A A A

Miršanas fakta reģistrēšana

Miršanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma nosaukums:

Miršanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts:

Par miršanas faktu paziņo jebkurai Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļai ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Pakalpojuma saņēmējs:

Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citam ģimenes loceklim vai citai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu.

Nepieciešamie dokumenti:

Miršanas faktu reģistrē, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

  • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni;
  • tiesas spriedumu par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu;
  • reabilitācijas iestāžu paziņojumu par represētās personas nāvi.

Normatīvie akti:

Pakalpojuma maksa:

Bezmaksas.

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas:

Klātienē.

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, Cēsu  ielā 2, Valmierā  tālr. 642 25313, mob.29400027 (vai jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā).

Apmeklētāju pieņemšanas laiks nodaļā:

  • Otrdiena: 9.300.-12.00 x 13.00-17.00
  • Trešdiena: 9.00-12.00 x 13.00- 18.00
  • Ceturtdiena: 9.00-1200
  • Piektdiena: 9.00-12.00 x 13.00- 16.00

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

1 darba dienas laikā

 Pēdējās izmaiņas: 25.08.2014