A A A

Laulības jubilejas ceremoniju organizēšana

Svinīga laulības gadskārtas ceremonija /Kāzu jubilejas /

Pakalpojuma īss apraksts:

Kāzu jubilejas ceremonijas sagatavošana un vadīšana dzimtsarakstu nodaļas telpās. Kāzu jubilāru godināšana un sveikšana.

Jāuzrāda:

  • Pieteicēja personas apliecinošs dokuments
  • Laulības apliecība

Maksa par pakalpojumu:

 EUR 43.04 / PVN 21% iekļauts cenā /

Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības 2015.gada 26.novembra domes sēdes lēmumu Nr.447 (prot. Nr.12, 16.§) "Par Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu". (130.00 KB)

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas:

Klātienē- Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, Cēsu ielā 2, Valmierā  tālr. 642 25313, e-pasts: dzimtsaraksti@valmiera.lv.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks nodaļā:

  • Otrdiena: 9.00 - 12.00 / 13.00- 17.00
  • Trešdiena: 9.00 - 12.00 / 13.00- 18.00
  • Ceturtdiena: 9.00-12.00
  • Piektdiena: 9.00 - 12.00 / 13.00-16.00
  • Sestdiena: svinīgas laulības gadskārtu ceremonijas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Savstarpēji vienojoties.

Svinīga ceremonija „Gada Zelta pāris”

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā katra kalendāra gada novembra pēdējā vai decembra pirmā sestdienā.

Pasākumā sveicamie dalībnieki ir Latvijas republikā noteiktā kārtībā laulāts pāris, kuri laulībā nodzīvojuši 50 gadus un kuri ir Valmieras pilsētas iedzīvotāji ( deklarēti Valmieras pilsētā ne mazāk kā vienu gadu).

Pasākums tā dalībniekiem ir bezmaksas.

Informāciju par pasākuma norisi Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa ar publikāciju izsludina Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevumā „Valmiera domā un rada”.

Pieteikšanās personīgi Dzimtsarakstu nodaļā.

Ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas svinīgās ceremonijas „Gada Zelta pāris” nolikums 18.09.2008.Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdes lēmums Nr.501 (prot. Nr.11, #16).  

 

Pēdējās izmaiņas 25.08.2014.