A A A

Dzimšanas reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts:

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības teritorijā bērns piedzimis vai kuras darbības teritorijā ir deklarēta vecāku dzīvesvieta. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu.

Nepieciešamie dokumenti:

  • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina faktu par bērna piedzimšanu.
  • Pieteicēju personas apliecinošs dokuments ( pase vai ID karte).
  • Laulības apliecība.

Pakalpojumu maksa:

Bezmaksas.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātienē reģistrēt bērna dzimšanas faktu var jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no bērna piedzimšanas vai vecāku deklarētās dzīvesvietas.

Ja bērna vecāku savstarpējā laulība nav reģistrēta, bet bērna dzimšanas dokumentos vecāki vēlas ierakstīt ziņas par tēvu, piesakot bērna dzimšanu, abi vecāki klātienē, Dzimtsarakstu nodaļā aizpilda un paraksta paternitātes atzīšanas iesnieguma veidlapu.

Bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru.

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, Cēsu ielā 2, Valmierā tālr. 642 25313, e-pasts: dzimtsaraksti@valmiera.lv.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki nodaļā:

  • Otrdiena:     9.00.-12.00 / 13.00- 17.00
  • Trešdiena:   9.00- 12.00 / 13.00- 18.00
  • Ceturtdiena: 9.00-12.00
  • Piektdiena:  9.00-12.00 / 13.00- 16.00

Normatīvie akti:

MK 03.09.2013. noteikumi  Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

 

Pēdējās izmaiņas - 14.09.2017.