A A A

Dzimšanas fakta reģistrēšana

Dzimšanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma nosaukums:

Dzimšanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts:

Par bērna piedzimšanu paziņo jebkurai LR dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam vai mātei. Bērna tēvs un māte var likumā noteiktā kārtībā pilnvarot citu personu paziņot par bērna piedzimšanu.  

Nepieciešamie dokumenti:

  • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina faktu par bērna piedzimšanu.
  • Pieteicēju personas apliecinošs dokuments ( pase vai ID karte).
  • Laulības apliecība.

Normatīvie akti:

Pakalpojumu maksa:

Bezmaksas.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātienē reģistrēt bērna dzimšanas faktu var jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no bērna piedzimšanas vai vecāku deklarētās dzīvesvietas.

Ja bērna vecāku savstarpējā laulība nav reģistrēta, bet bērna dzimšanas dokumentos vecāki vēlas ierakstīt ziņas par tēvu, piesakot bērna dzimšanu, abi vecāki klātienē, Dzimtsarakstu nodaļā aizpilda un paraksta paternitātes atzīšanas iesnieguma veidlapu.

Bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru.

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, Cēsu ielā 2, Valmierā tālr. 642 25313, e-pasts: dzimtsaraksti@valmiera.lv