A A A

Dzimšanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts:

Par bērna piedzimšanu paziņo dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam vai mātei. Bērna tēvs un māte var likumā noteiktā kārtībā pilnvarot citu personu paziņot par bērna piedzimšanu. Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona bērna vecākiem vai personai, kas paziņojusi par dzimšanas faktu, izsniedz dzimšanas apliecību.   

Pakalpojuma maksa:

Bezmaksas.

Pakalpojuma sniedzējs:

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa

Nepieciešamie dokumenti:

  • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina faktu par bērna piedzimšanu.
  • Pieteicēju personas apliecinošs dokuments ( pase vai Personas apliecība).
  • Laulības apliecība.

Tiesiskais regulējums:

Pakalpojuma pieprasīšana:

Klātienē reģistrēt bērna dzimšanas faktu var jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no bērna piedzimšanas vai vecāku deklarētās dzīvesvietas.

Ja bērna vecāku savstarpējā laulība nav reģistrēta, bet bērna dzimšanas dokumentos vecāki vēlas ierakstīt ziņas par tēvu, piesakot bērna dzimšanu, abi vecāki klātienē, dzimtsarakstu nodaļā aizpilda un paraksta paternitātes atzīšanas iesniegumu.

Bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru.

Pakalpojuma saņēmējs:

Bērna vecāki ( tēvs, māte), pilnvarotā persona

Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija):

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa

Cēsu ielā 2, Valmiera, LV -4201

Tālrunis:  642 25313

E-pasts: dzimtsaraksti@valmiera.lv.

Pakalpojuma saņemšanas kanāli:

Klātiene – jebkurā dzimtsarakstu nodaļā

Darba laiki:

Apmeklētāju pieņemšanas laiks nodaļā:

  • Otrdiena: 9.00.-12.00 / 13.00-17.00
  • Trešdiena: 9.00- 12.00 / 13.00- 18.00
  • Ceturtdiena: 9.00-12.00
  • Piektdiena: 9.00-12.00 / 13.00- 16.00

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 darba dienas laikā.

Apstrīdēšanas vai pārsūdzības iespējas:

Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā

 

Pēdējās izmaiņas – 18.04.2018.