A A A

Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana

Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana

Pakalpojuma nosaukums:

Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana

Pakalpojuma īss apraksts:

1.Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana ir iepriekš izdarīta civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta labošana, papildināšana vai anulēšana.

2.Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta trūkstošās vai jaunas ziņas saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām.

3.Ja dzimtsarakstu nodaļai nav pietiekama pamata labot vai papildināt civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu vai starp ieinteresētajām personām ir strīds, vai civilstāvokļa aktu reģistra ieraksts ir izdarīts ārvalstī, civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu labo vai papildina, pamatojoties uz tiesas vai bāriņtiesas lēmumu.

Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana

Pakalpojuma īss apraksts:

1.Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrācija.

2.Dzimtsarakstu nodaļa atjauno civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, pamatojoties uz personas iesniegumu, par kuru civilstāvokļa akta reģistru ieraksts bijis sastādīts, un dokuments, kas apstiprina, ka attiecīgais civilstāvokļa akts bijis reģistrēts. Miršanas reģistra ierakstu atjauno , pamatojoties uz tiesas spriedumu.

3.Ja civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošanai nav pietiekama pamata, dzimtsarakstu nodaļas amatpersona izsniedz personai rakstveida atteikumu atjaunot civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu. Šādā gadījumā civilstāvokļa akta reģistra ierakstu atjauno, pamatojoties uz tiesas spriedumu.

4.Ārvalstīs reģistrētu civilstāvokļa aktu atjauno Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa, pamatojoties uz tiesas spriedumu.

Pakalpojumu saņēmējs:

  • Fiziska persona
  • Privāto tiesību juridiska persona
  • Publisko tiesību juridiska persona

 

Nepieciešamie dokumenti:

Personas apliecinoši dokumenti ( pase vai ID karte).Iestādes pieprasījums, pilnvara

Normatīvie akti:

Pakalpojumu maksa:

Valsts nodeva – EUR 7,00; maksājumu var veikt ar karti vai skaidrā naudā Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā

 Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātienē -Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, Cēsu ielā 2, Valmierā

 tālr. 642 25913; 29400027;  e-pasts: rita.vilumsone@valmiera.lv.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki nodaļā:

  • Otrdiena: 9.00.-12.00 x 13.00- 17.00
  • Trešdiena: 9.00- 12.00 x 13.00- 18.00
  • Ceturtdiena: 9.00-12.00
  • Piektdiena: 9.00-12.00 x 13.00- 16.00

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Līdz vienam mēnesim.

Pēdējās izmaiņas- 25.08.2014.