A A A

Civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu maiņa

Pakalpojuma īss apraksts:

Nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā.

Trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā.

Civilstāvokļa aktu reģistru papildināšana, pamatojoties uz tiesu spriedumiem par laulības šķiršanu vai zvērinātu notāru izsniegtām laulības šķiršanas apliecībām, tiesas spriedumiem par aizgādības tiesību atņemšanu, par paternitātes noteikšanu, paternitātes fakta konstatēšanu, adopcijas apstiprināšanu.

Laulību reģistra papildināšana par baznīcā noslēgtajām laulībām.

Dokumentu atjaunošana, ja civilstāvokļa reģistrs ir gājis bojā.

Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana, ja izveidoti divi ieraksti par vienu un to pašu faktu.

Pakalpojuma īss apraksts:

1.Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrācija.

2.Dzimtsarakstu nodaļa atjauno civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, pamatojoties uz personas iesniegumu, par kuru civilstāvokļa akta reģistru ieraksts bijis sastādīts, un dokuments, kas apstiprina, ka attiecīgais civilstāvokļa akts bijis reģistrēts. Miršanas reģistra ierakstu atjauno , pamatojoties uz tiesas spriedumu.

3.Ja civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošanai nav pietiekama pamata, dzimtsarakstu nodaļas amatpersona izsniedz personai rakstveida atteikumu atjaunot civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu. Šādā gadījumā civilstāvokļa akta reģistra ierakstu atjauno, pamatojoties uz tiesas spriedumu.

4.Ārvalstīs reģistrētu civilstāvokļa aktu atjauno Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa, pamatojoties uz tiesas spriedumu.

Pakalpojumu saņēmējs:

  • Fiziska persona
  • Privāto tiesību juridiska persona
  • Publisko tiesību juridiska persona

Nepieciešamie dokumenti:

Personas apliecinoši dokumenti ( pase vai ID karte).Iestādes pieprasījums, pilnvara

Pakalpojumu maksa:

Valsts nodeva – EUR 7,00; maksājumu var veikt ar karti vai skaidrā naudā Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātienē -Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, Cēsu ielā 2, Valmierā

 tālr. 642 25913; 29400027;  e-pasts: rita.vilumsone@valmiera.lv.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki nodaļā:

  • Otrdiena:     9.00.-12.00 / 13.00- 17.00
  • Trešdiena:   9.00- 12.00 / 13.00- 18.00
  • Ceturtdiena: 9.00-12.00
  • Piektdiena:  9.00-12.00 / 13.00- 16.00

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Līdz vienam mēnesim.

Normatīvie akti:

MK 03.09.2013. noteikumi  Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

 

Pēdējās izmaiņas - 14.09.2017.