A A A

Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana

Fiziska vai juridiska persona - konkrētā īpašuma īpašnieks – var pieprasīt anulēt deklarēto dzīvesvietu personai, kurai nav tiesiska pamata būt deklarētai šajā īpašumā.

Kas jādara, lai anulētu personas deklarēto dzīvesvietu?

Konkrētā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz (skatīt zemāk “Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas”) iesniegumu un par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu (saite uz Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu). (22.30 KB)

Kādi dokumenti nepieciešami?

  • iesniegums (Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu) (22.30 KB)
  • personas pase vai eID karte;
  • īpašumtiesības apliecinošs dokuments, ja iesniedzējs ir īpašnieks;
  • tiesas spriedums, ja anulēšana veicama uz tiesas sprieduma pamata;
  • īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu, ja anulēšana tiek veikta, pamatojoties uz to, ka beidzies īres līguma termiņš;
  • pilnvarotā persona uzrāda pilnvarojumu.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

* portālā www.latvija.lv – izmanto e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, autentificējoties  ar e-parakstu, eID karti  vai kā internetbankas lietotājam un e-dokumenta pielikumā pievienojot aizpildītu iesniegumu (Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu) un nepieciešamo dokumentu kopijas. Pakalpojums pieejams šādu kredītiestāžu internetbanku autorizētiem lietotājiem: AS Swedbank, AS SEB banka, AS DNB banka, AS Citadele banka, AS NORVIK BANKA un Nordea Bank AB, AS Meridian Trade Bank; (22.30 KB)

* e-pastā – persona nosūta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu apliecinātus dokumentus uz e-pasta adresi: pasts@valmiera.lv;

* klātienē – iesniedzot iesniegumu un nepieciešamo dokumentu kopijas pie iedzīvotāju reģistrēšanas speciālista Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāvā 103.kabinetā. Darba laiku skatīt šeit: http://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists lēmumu pieņem mēneša laikā (ar pagarinājumu līdz 4 mēnešiem) pēc iesnieguma saņemšanas.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistu, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 103.kabinetā, pa tālruni 64207144 vai e-pastu pasts@valmiera.lv