A A A

Dzīvesvietas deklarēšana

Personas, tās aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana datubāzē un izziņas izsniegšana par dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

UZMANĪBU! Viena mēneša laikā pēc dzīvesvietas maiņas (tajā skaitā anulēšanas) personas pienākums ir deklarēt savu jauno dzīvesvietu.

  Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

 • elektroniski portālā www.latvija.lv var deklarēt dzīvesvietu elektroniski, skat. norādes;
 • klātienē pakalpojumu var saņemt, personīgi ierodoties pie iedzīvotāju reģistrēšanas speciālista Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāvā, 103.kabinetā. (Maksas pakalpojums);

Priekšrocības, deklarējot dzīvesvietu elektroniski:

 • nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jo pakalpojuma pieprasītājs tiek identificēts pēc elektroniskā paraksta vai internetbankas autentifikācijas līdzekļa;
 • ja dzīvesvieta tiek deklarēta savam nepilngadīgajam bērnam, aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, nav jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments, jo ziņas par personas likumisko pārstāvi tiek automātiski pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā;
 • deklarējamās dzīvesvietas adreses ievadīšanai tiek izmantoti Valsts adrešu reģistra dati, līdz ar to tiek nodrošināta automātiska adreses esamības pārbaude;
 • ziņas par jauno dzīvesvietu tiek uzreiz aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā;
 • par pakalpojumu nav jāmaksā valsts nodeva.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu klātienē?

 • Personas pase ar derīgu termiņu vai eID karte (autovadītāja apliecība neder), ārvalstniekiem - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegta uzturēšanās atļauja.
 • Pilnvarotā persona uzrāda pilnvarojumu.

Bērnus līdz 18 gadiem reģistrē kāds no vecākiem, uzrādot savu pasi vai eID karti un bērna dzimšanas apliecību.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?
Iesnieguma veidlapa par dzīvesvietas deklarāciju (52.50 KB)

Kāda ir pakalpojuma maksa?

 • Izmantojot deklarēšanas iespēju www.latvija.lv, pakalpojums ir bezmaksas.
 • Deklarējot dzīvesvietu Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, valsts nodeva EUR 4,27 jāiemaksā uz vietas pašvaldībā.

Valsts nodeva nav jāmaksā:

 • politiski represētām personām;
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
 • invalīdiem;
 • Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībniekiem;
 • pensionāriem, kuru pensija nepārsniedz valsts noteikto minimālo algu;
 • personām, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

Lai, deklarējot dzīvesvietu klātienē, saņemtu pakalpojumu bez maksas, personai jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pakalpojums tiek saņemts uzreiz.

Brīdinājums:

Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā uzliek naudas sodu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 186.pantu. Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu, uzliek naudas sodu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.10 pantu.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisti Kristīni Leoki Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāvā, 103.kabinetā, pa tālruni 64207144 vai e-pastu: kristine.leoke@valmiera.lv.

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00

Trešdienās no 8.00-18.00

Piektdienās no 8.00-16.00

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?