A A A

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu tiesiskuma izvērtēšana un ziņu anulēšana, ja zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu vai persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas.

Pakalpojuma apraksts: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p5823/ProcesaApraksts​

Informācija aktualizēta 13.09.2018.