A A A

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu tiesiskuma izvērtēšana un ziņu anulēšana, ja zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu vai persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

* portālā www.latvija.lv – izmanto e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, autentificējoties  ar e-parakstu, eID karti  vai kā internetbankas lietotājam un e-dokumenta pielikumā pievienojot aizpildītu iesniegumu (skat. zemāk) un nepieciešamo dokumentu kopijas. Pakalpojums pieejams šādu kredītiestāžu internetbanku autorizētiem lietotājiem: AS Swedbank, AS SEB banka, AS DNB banka, AS Citadele banka, AS NORVIK BANKA un Nordea Bank AB, AS Meridian Trade Bank;

* e-pastā – persona nosūta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu apliecinātus dokumentus uz e-pasta adresi: pasts@valmiera.lv;

* klātienē – iesniedzot iesniegumu un nepieciešamo dokumentu kopijas pie iedzīvotāju reģistrēšanas speciālista Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāvā 103.kabinetā. Darba laiku skatīt šeit: http://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/

Kādi dokumenti nepieciešami?

  • iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu; (39.18 KB) (41.00 KB)
  • personas pase vai eID karte;
  • īpašumtiesības apliecinošs dokuments, ja iesniedzējs ir īpašnieks;
  • tiesas spriedums, ja anulēšana veicama uz tiesas sprieduma pamata;
  • īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu, ja anulēšana tiek veikta, pamatojoties uz to, ka beidzies īres līguma termiņš;
  • pilnvarotā persona uzrāda pilnvarojumu.

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists lēmumu pieņem mēneša laikā (ar pagarinājumu līdz 4 mēnešiem) pēc iesnieguma saņemšanas.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras pilsētas pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisti Kristīni Leoki Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāvā, 103.kabinetā, pa tālruni 64207144 vai e-pastu: kristine.leoke@valmiera.lv.

Darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00

Trešdienās no 8.00-18.00

Piektdienās no 8.00-16.00

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

 

Informācija aktualizēta 09.01.2018.