A A A

Iekšējās drošības biroja informācija

Iekšējās drošības birojs (www.idb.gov.lv) ir valsts pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir atklāt, novērst un izmeklēt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu (izņemot Drošības policiju) amatpersonu un darbinieku izdarītos noziedzīgos nodarījumus, kā arī izmeklēt ar vardarbību saistītus noziegumus, kurus, pildot dienesta pienākumus, izdarījušas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, Ostas policijas un pašvaldības policijas darbinieki.

Informatīvs buklets par Iekšējās drošības biroja darbības jomām un saziņas veidiem.