A A A

Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana, arhīva dokumentu kopiju izsniegšana

Pakalpojuma īsais apraksts

Pēc personas lūguma dzimtsarakstu nodaļa izsniedz atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu.

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā glabājas:

Valmieras pilsētas (no 1921. - līdz šim brīdim), Valmieras rajonā esošo pagastu (no 1922. līdz 1993.g. 31.decembrim), Austrumu evanģēliski luteriskās, Veides evanģēliski luteriskās, Valmiermuižas evanģēliski luteriskās, Valmieras Pareizticīgās, Skulbergu pareizticīgās, Valmieras Baptistu, Burtnieku evanģēliski luteriskās, Dikļu Augstrozes evanģēliski luteriskās un Matīšu evanģēliski luteriskās draudzes (1898.g.- 1921.g.) civilstāvokļu aktu reģistru ieraksti.

Kas jādara, lai atkārtoti saņemtu civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu?

Jāiesniedz iesniegums Valmieras Dzimtsarakstu nodaļā (skatīt tālāk sadaļu “Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas”)

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu?

Personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) vai iestādes pieprasījums, pilnvara.

Kur ir pieejamas iesniegumu veidlapas?

Iesniegumu veidlapas pieejamas šeit: Atkārtota dzimšanas apliecības izsniegšana, Atkārtota laulības apliecības izsniegšana, Atkārtota miršanas apliecības izsniegšana vai klātienē Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, Cēsu ielā 2, Valmierā. (12.16 KB)

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Valsts nodeva saskaņā ar, 24.09.2013. „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” izdoti saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3.panta septīto daļu) par atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu ir EUR 7.00. Maksājumu var veikt ar karti vai skaidrā naudā Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā.

Maksas pakalpojumu cenrādi par visa veida civilstāvokļa aktu ( laulības, dzimšanas, miršanas, laulības šķiršanas u.c.) meklēšanu arhīvā, izraksta, izziņas sagatavošana un izsniegšanu, kā arī pieprasīšanu no citu dzimtsarakstu nodaļu arhīviem skatīt ŠEIT.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

 • Klātienē - ierodoties dzimtsarakstu nodaļā un iesniedzot iesniegumu;
 • nosūtot izraksta, izziņas pieprasījumu no citu dzimtsarakstu nodaļu arhīviem uz e-pasta adresi dzimtsaraksti@valmiera.lv vai pa pastu Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļai, Cēsu ielā 2, Valmierā, LV-4201;
 • vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv civilstāvokļa aktu reģistrācijas jomā privātpersonām ir iespējams saņemt e-pakalpojumus, kuri izveidoti Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmas ietvaros:
  • atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana;
  • atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana;
  • atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana.

JŪSU IEVĒRĪBAI Jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā var iesniegt Iesniegumu nepieciešamā dokumenta pieprasīšanai no jebkuras Latvijā esošās dzimtsarakstu nodaļas.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

 • Klātienē - 1 darba dienas laikā;
 • pieprasot pakalpojumu neklātienē – 2 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Ar Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas speciālistiem, tālr. 64225313, Cēsu ielā 2, Valmierā, LV-4201.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki nodaļā:

 • Otrdiena:         9.00.- 12.00 ; 13.00 - 17.00
 • Trešdiena:       9.00 - 12.00 ; 13.00 - 18.00
 • Ceturtdiena:    9.00 - 12.00
 • Piektdiena:      9.00 - 12.00 ; 13.00 - 16.00

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

MK 03.09.2013. noteikumi  Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem";

Ministru kabineta noteikumi Nr.906 (prot. Nr.50 130.# ), 24.09.2013. „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” izdoti saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3.panta septīto daļu;

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdes lēmums Nr.432 (protokols Nr.14,#50), 31.10.2013. „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā”.

 

Pēdējās izmaiņas - 14.09.2017.