A A A

Valmieras pērles

Valmieras atpazīstamākie pasākumi:

Starptautiskais Ziemas mūzikas festivāls, Starptautiskais jauno pianistu konkurss, Mākslas dienas, Valmieras Vasaras teātra festivāls, Pilsētas svētki, Simjūda gadatirgus, akadēmiskās mūzikas koncertcikla ietvaros norisinās profesionālās mūzikas koncerti, Valmieras Mūzikas skolas organizētie vasaras koncerti utt.

Kopš 2006.gada Valmieras pilsētas pašvaldība organizē kultūras un sporta projektu konkursu, kurā piedaloties iespējams saņemt pašvaldības finansiālo atbalstu dažādiem interesantiem projektiem, tai skaitā arī dažādiem kultūras un sporta pasākumiem.