A A A

Apstiprināts projekts “Atbalsti jaunieti!” 

Drukāt
21.04.2017

Atklātajā Izglītības un zinātnes ministrijas politikas valsts programmas 2017.gadam projektu konkursā tika apstiprināts Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” projekta iesniegums “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes plānošanas dokumentiem”.

 

Projekta mērķis ir sekmēt profesionālo kompetenci Valmieras pilsētas pašvaldības darbiniekiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem, lai veicinātu darba ar jaunatni uzlabošanu. Tā rezultātā ir paredzēts izstrādāt jaunatnes politikas rīcības plānu 2018. – 2020.gadam Valmieras pilsētā. Plānots, ka projekta gaitā tiks izveidota un sakārtota atbalsta sistēma jauniešiem, veicinot jauniešu uzņēmējdarbību, iniciatīvu un iesaisti lēmumu pieņemšanā, kā arī dažādās aktivitātēs un to īstenošanā, sniedzot nepieciešamās zināšanas, attīstot prasmes un kopīgi radot vidi, kas būtu jauniešus atbalstoša un uzrunājoša.

“Atbalsti jaunieti” projekta laikā notiks pieredzes apmaiņas braucieni  ar mērķi iepazīt darbā ar jaunatni iesaistīto institūciju sadarbības formas un labās prakses piemērus citās Latvijas pašvaldībās, kā arī, piesaistot kompetentus lektorus, notiks mācības par jauniešu motivāciju, iniciatīvas un uzņēmējdarbības veicināšanu, kas sekmēs Valmieras pilsētas Jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādi.

Projekts veicina sekmīgas un kvalitatīvas mācības tā mērķauditorijai – Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu darbiniekiem, biedrību un nodibinājumu pāstāvjiem, un, kopīgi strādājot, ir izvērtēta esošā situācija Valmierā un atrasts veids, kā pilnveidot savstarpējo sadarbību starp Valmieras pilsētas organizācijām jaunatnes jomā, kā arī izstrādāts turpmākās rīcības pasākumu plāns darbam ar jaunatni Valmierā.

Projektu īsteno Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Foto: https://pixabay.com

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Lāce,

VJC “Vinda” jaunatnes lietu speciāliste