A A A

Notiks Valmieras jauniešu forums 

Drukāt
15.02.2017

Trešdien, 22.februārī, no plkst.14.00 līdz 17.00 Vidzemes Augstskolā Tērbatas ielā 10 norisināsies Valmieras jauniešu forums “Domā skaļi” ar mērķi izzināt jauniešu idejas Valmieras pilsētvides un sabiedriskās dzīves uzlabošanai. Aicināti visi interesenti.

 

Forumā piedalīsies Valmieras pilsētas izglītības iestāžu skolēni, jauniešu organizāciju un Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji, diskutējot un apspriežot idejas, kā Valmierai kļūt par jauniešiem vēl draudzīgāku pilsētu, kā arī sekmējot dalībnieku izpratni par ideju attīstības ciklu.

Būtisks jautājums, ko pārrunās foruma laikā, būs par jauniešu interešu pārstāvību, lai veicinātu, ka mērķgrupai paredzētās norises būtu tai saturiski piemērotas, lai jaunieši iesaistītos vairāk gan kā organizatori, gan dalībnieki, kā arī lai rosinātu sadarboties skolēnu pašpārvaldēm. Tāpat dalībnieki diskutēs un piedāvās savu redzējumu informācijas aprites uzlabošanai, kā arī tiks meklēti risinājumi telpu piedāvājumam, lai jauniešu rīkotie pasākumi norisinātos tiem piemērotās vietās. Foruma temati skatāmi šeit.

Plašāka informācija, zvanot pa tālruni 64232302 (Lelde Vilka, Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” jaunatnes lietu speciāliste) vai 25925675 (Toms Plešs, foruma organizators, jauniešu iniciatīvu grupas pārstāvis).

Forumu “Domā skaļi” plāno un organizē jauniešu iniciatīvu grupa, ko veido Valmieras izglītības iestāžu pašpārvalžu dalībnieki.

Foruma norise:

  • Plkst.14.00–14.30 svinīgā atklāšana, informācija par foruma norises gaitu;
  • Plkst.14.30–16.00 grupu darbs;
  • Plkst.16.00–16.45 grupu darba prezentācijas;
  • Plkst.16.45–17.00 noslēgums.

Programma skatāma šeit.