A A A

Piesaki Goda un Gada valmierieti 2018

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena, 18.novembris, Valmierā ir skaista tradīcija, kad godinām līdzcilvēkus par ieguldījumu sabiedrības labā, nesavtīgu darbu, pilsētas attīstības veicināšanu un Valmieras vārda nešanu pasaulē. “Goda valmierietis 2018” un “Gada valmierietis 2018” apbalvojumiem, kas tiks pasniegti Latvijas 100.dzimšanas dienā, kandidātus aicinām pieteikt līdz 8.oktobrim.

Apbalvojumu “Goda valmierietis” piešķir par sevišķiem nopelniem Valmieras labā, kas var izpausties valsts, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Apbalvojuma saņemšanai var pretendēt gan Valmieras pilsētas iedzīvotāji, gan personas, kuras dzīvo un darbojas citviet Latvijā vai ārvalstīs.

Savukārt apbalvojumu “Gada valmierietis” piešķir par nozīmīgu ieguldījumu valsts, pašvaldības, sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbā, vērtējot pagājušajā gadā sasniegto. Apbalvojuma saņemšanai var pretendēt tikai Valmieras pilsētas iedzīvotāji.

Pieteikuma anketa ŠEIT.

ELEKTRONISKĀ GRĀMATA "GODA UN GADA VALMIERIEŠI"