A A A

Pieejams centrālapkures pabalsts  

Drukāt
23.11.2017

Līdz 2018.gada 30.martam Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē iedzīvotājiem iespējams pieteikties vienreizējam centrālapkures pabalstam. Tam var pieteikties personas, kuru apdzīvojamās platības tiek apkurinātas centralizēti.

 

Centrālapkures pabalstam var pieteikties: 1) trūcīgas ģimenes vai personas; 2) mājsaimniecības, kuras vidējie ienākumi katram mājsaimniecības loceklim pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 60% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra; 3) vienatnē dzīvojoši pensionāri vai vienatnē dzīvojošas personas ar invaliditāti, ja viņu ienākumi nav lielāki par 85% no minimālās mēneša darba algas apmēra; 4) mājsaimniecības, kurās visi mājsaimniecības locekļi ir pensionāri vai personas ar invaliditāti un kuru ienākumi uz katru mājsaimniecības locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 70% no minimālās mēneša darba algas apmēra. Neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus, pabalsts tiek piešķirts mājsaimniecībām, kurās ir 1.grupas invalīds vai bērns invalīds.

Viena mājsaimniecība var saņemt centrālapkures pabalstu līdz 341,50 EUR apkures sezonā. Sociālo dzīvokļu īrnieki var pretendēt uz 170,75 EUR lielu pabalstu apkures sezonā.

 Mājsaimniecībām, kuru apdzīvojamās platības tiek apkurinātas centralizēti, piešķirtais dzīvokļa pabalsts ir netiešs, un tas trīs mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiek pārskaitīts nama apsaimniekotājam. Gadījumā, ja ir piešķirts centrālapkures pabalsts, aicinām iedzīvotājus nekavēt komunālo rēķinu maksājumus.

Iesniegums un citi nepieciešamie dokumenti pabalsta saņemšanai iedzīvotājam jāiesniedz Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē Lāčplēša ielā 2, 105.kabinetā. Plašāka informācija pieejama, zvanot pa tālruni 64207153.