A A A

Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji Zviedrijā gūst pieredzi piesārņotu vietu attīrīšanā 

Drukāt
21.04.2017

Aprīļa sākumā projekta “Inovatīva ilgtspējīga attīrīšana” (INSURE) vadības komitejas loceklis un Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums un pašvaldības galvenā projektu vadītāja Maija Zālamane viesojās Motalas pašvaldībā Zviedrijā. Vizītes laikā tika pārrunāts līdz šim paveiktais saistībā ar plānoto ilgtspējīgu potenciālā mazuta piesārņojuma sanācijas metožu izmēģināšanu Valmieras bijušās mazuta saimniecības teritorijā un tika saskaņotas turpmākās projektā plānotās aktivitātes. Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji iepazina arī Motalas pilsētas pieredzi piesārņoto teritoriju attīrīšanā un citos ar vides aizsardzību saistītos jautājumos.

 

Projekta INSURE partneri apmeklēja Södra Stranden jeb Dienvidu krastu, kas ir projekta pilotteritorija. To paredzēts attīrīt, izmantojot Helsinku Universitātes zinātnieku izstrādātās in-situ sanācijas metodes. Plānots, ka Motalā izmantotās sanācijas iekārtas oktobrī metožu izmēģinājumam tiks pārceltas uz Valmieru. Iekārtas, izmantojot biostimulāciju, aktivizē baktērijas. Tās dabiskā ceļā pārstrādā teritorijā esošo piesārņojumu. Metodi plānots izmēģināt, lai saprastu, vai šīs iekārtas ir izmantojamas Valmieras piesārņojuma specifikai un vai biostimulācijas metode būtu efektīva izmantošanai Valmieras bijušā mazuta saimniecības teritorijā.  

Motalas apmeklējuma laikā tās izpilddirektors Peters Ingessons (Peter Ingesson) iepazīstināja partnerinstitūciju pārstāvjus arī ar pilsētas būtiskākajiem attīstības rādītājiem, partneri diskutēja par GIS (Geographic information system – ģeogrāfiskās informācijas sistēmas) lietojumu projekta INSURE ieviešanā, par projekta ilgtspēju un citiem jautājumiem.

Ričards Gailums norādīja: “Motalas pilsētā pārsteidza īpaši saudzīgā izturēšanās pret dabu. To pierāda arī pilsētas pašvaldības pūliņi radīt pēc iespējas mazāku ietekmi uz vidi. Piemēram, Motalā apkurei vismaz 20% apjomā tiek izmantoti dedzināmie atkritumi. Pilsētu un tās apkārtni raksturo liela bioloģiskā daudzveidība, sakārtota vide un apstrādāti lauki.”

Valmieras pašvaldības pārstāvju vizīte Zviedrijas pilsētā Motalā tika organizēta projekta INSURE ietvaros. Projekta gaitā paredzēts testēt in situ attīrīšanas metodes Valmieras bijušās mazuta saimniecības teritorijā. Ar šīm metodēm grunts sanācija tiek veikta piesārņojuma vietā, izmantojot dažādas bioloģiskās attīrīšanas metodes un tādējādi aizstājot ierasto piesārņotās grunts izrakšanu un aizvešanu turpmākajai uzglabāšanai. Kopējās projekta izmaksas Valmieras pilsētas pašvaldības aktivitātēm ir 130 000,00 EUR, tai skaitā Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums - 13 000,00 EUR apmērā.

 

Foto: Projekta INSURE partnerorganizāciju pārstāvji pilotteritorijā Motalā