A A A

Šķesteru kvartālā uzsāk meliorācijas kolektora izbūvi 

Drukāt
20.03.2017

Ņemot vērā uzsākto daudzdzīvokļu īres namu būvniecību un paredzamo vēl neapbūvētā rajona attīstību, Šķesteru kvartāla posmā no Senču ielas līdz Ģīmes upītei tiks izbūvēts slēgta tipa meliorācijas kolektors.

 

Šķesteru kvartālu šķērso maģistrālais meliorācijas ūdeņu notekgrāvis, kas novada ūdeni no Matīšu šosejas rotācijas apļa puses uz Gauju. Līdz šim ūdens novadīšanai gar Matīšu šoseju kalpoja divi notekgrāvji – maģistrālais meliorācijas grāvis un ielas sāngrāvis. Pēc kolektora izbūves maģistrālais meliorācijas grāvis tiks likvidēts, uzlabojot plānoto apbūves gabalu vizuālo izskatu un pilsētvidi.

Šobrīd vēl neapbūvētajā teritorijā starp Senču ielu un Ģīmes upīti ir augsts gruntsūdeņu līmenis, kā arī mālainais augsnes ģeoloģiskais materiāls kavē lietus ūdens uzsūkšanos. Pēc meliorācijas kolektora izbūves, kvartālam attīstoties, tiks rasta iespēja pieslēgt lietus ūdens kanalizāciju, kā arī apbūves gabalu plānotās drenāžas sistēmas. Meliorācijas kolektora izbūve ietvers arī jaunu sistēmas izlaidi Ģīmes upītē. Tādējādi, novadot ūdeni uz Ģīmes upīti pirms Matīšu šosejas un Sporta ielas krustojuma, tiks atslogota ūdens caurteka šajā krustojumā.

Slēgtā tipa meliorācijas kolektors tiks izbūvēts no Senču ielas pa Ainažu, Dzegu ielām, aptverot Dakstiņu, Ķieģeļu, Mālu un Sporta ielas un savākto ūdeni novadot Ģīmes upītē.

Paredzamais darbu izpildes termiņš ir pieci mēneši. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem kolektora izbūvi veiks pilnsabiedrība “E Būvvadība un Zemgales Meliorācija” par līgumsummu 248 888 EUR bez PVN. Būvuzraudzību veiks IK “J.B. Projekti” par līgumsummu 4900 EUR bez PVN.

VIDEO