A A A

Lielās Talkas rezultāti Valmierā 

Drukāt
27.04.2016

Lielā Talka Valmierā šogad pagāja, īpaši aktīviem esot Valmieras Pārgaujas iedzīvotājiem, izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām. Pilsētas sakopšana tika veikta visu Lielās Talkas nedēļu, atsevišķiem aktīvistiem turpinot darbu arī nedēļā pēc Lielās Talkas. Pateicoties talcinieku entuziasmam, tika sakopta liela daļa Pārgaujas mežu – Kauguru vēris un Pauku priedes, kā arī Smiltenes, Brenguļu un Ciedru ielu tuvumā esošie meži.

 

Gaujas labajā krastā tika kopta dabas teritorijas ap Rātsupīti pie bērnudārza “Ezītis”, kā arī gar Ģīmes ezeriņu un upīti pie Valmieras sākumskolas. Tika kopts Sajūtu parks un uzsākta Putriņu meža sakopšana. Uzņēmumi, iestādes un organizācijas kopa arī saviem uzņēmumiem vai birojiem piegulošās publiskās teritorijas.

Īpašs uzdevums šī gada Lielajā Talkā Valmierā bija uzsākt Gaujas labā krasta sakopšanu gar Plostnieku ielu. Šo darbu veica Valmieras pilsētas pašvaldības darbinieki, kopā ar uzņēmēju konsultatīvās padomes pārstāvjiem un Latvijas Republikas Ministru prezidentu Māri Kučinski. Tika izzāģēti un savākti daļa Gaujas krastos augošo krūmu, kā arī uzstādīts jauns tiltiņš pār Ģīmes upīti.

Lielās talkas laikā savākti 78,40 kubikmetri atkritumu. To izvešanu nodrošina SIA “ZAAO”. Atsevišķi tiek izvesti gan savāktie sadzīves atkritumi, gan lielgabarīta atkritumi. Talkas laikā izzāģētos un savāktos krūmus šķeldos un izvedīs SIA “Valmieras Namsaimnieks”.

Gaujas labajā krastā ir palikušas vēl daudz dabas teritoriju, kur būtu nepieciešama sakopšana un atkritumu savākšana. Tādēļ joprojām Valmieras pilsētas pašvaldība aicina aktīvos pilsētas iedzīvotājus izrādīt iniciatīvu un veltīt brīvo laiku pilsētas labā. Regulāri otrdienās, plkst. 9.00, katrs pēc iespējam var iesaistīties brīvprātīgo pilsētas sakopšanas grupu darbā. Interesenti ir aicināti pieteikties pie Valmieras pilsētas pašvaldības speciālistes Ineses Kokenbergas pa tālruni 26428611 vai e-pastu inese.kokenberga@valmiera.lv.

Valmieras pilsētas pašvaldība izsaka pateicību visiem aktīvajiem talciniekiem!