A A A

Aicinām talkot Valmieras sabiedriskajās vietās 

Drukāt
13.04.2016

Pavasara spodrības mēneša kulminācija Valmierā šogad ir Lielā talka 23. aprīlī. Rūpējoties par pilsētas sakopšanu, aicinām spodrības mēnesī iesaistīties divējādi: piedaloties pilsētas kopējā Gaujas krastu sakopšanas talkā, kā arī pašiem organizējot savas sabiedrisko vietu sakopšanas talkas.

 

Lielās talkas dienā, 23. aprīlī, plkst. 10.00 ikviens valmierietis kopā ar domubiedriem ir aicināts iesaistīties pilsētas skaistākās dabas vērtības – Gaujas – abu krastu un Valmieras estrādes  mežu sakopšanas talkās. Tiks sakoptas zaļās teritorijas un meži pie Dzelzs tilta, savācot atkritumus un izzāģējot krūmus. Šīs talkas pulcēšanās vieta 23. aprīlī, plkst. 10.00, būs pie Leona Paegles ielas krustojuma ar taciņu, kas ved uz Dzelzs tiltu pāri Gaujai (aiz bijušā Maizes kombināta).

Iecienīts dabas pastaigu maršruts valmieriešiem ir arī meži ap estrādi. Kopīgiem spēkiem Lielās talkas dienā tos ir iespējams sakopt. Aicinām iesaistīties, savācot atkritumus pēc iespējas plašākā mežu teritorijā ap estrādi un virzienā uz Gauju. Šīs talkas pulcēšanās vieta 23. aprīlī, plkst. 10.00, būs Valmieras estrāde.

Ar atkritumu maisiem nodrošinās Lielās talkas organizatori un Valmieras pilsētas pašvaldība. Taču krūmu likvidēšanai, kam iespējams, aicinām paņemt līdzi zāģus.

Otrs veids, kā iesaistīties Valmieras sakopšanas aktivitātēs, ir dažādu Valmieras sabiedrisko vietu sakopšanas talku organizēšana. Aicinām iedzīvotājus, domubiedru grupas, organizācijas, iestādes, uzņēmumus, tajā skaitā, garāžu kooperatīvus, aktīvos seniorus, kā arī vienmēr čaklos un īpaši rūpīgos skolu kolektīvus, sakopt ne tikai savas teritorijas, bet noorganizēt talku arī savu tuvāko nesakopto teritoriju sakopšanai. Šīs talkas ir organizējamas jums visērtākajā dienā un laikā, tās iepriekš piesakot Inesei Kokenbergai pa tālruni 26428611 vai e-pastu inese.kokenberga@valmiera.lv. Aktīvākos talku organizatorus gaida neliels pārsteigums no Lielās talkas organizatoriem, kā arī Lielās talkas organizatori un Valmieras pilsētas pašvaldība nodrošinās ar talkai nepieciešamajiem maisiem.

Ļausim arī mūsu pilsētai Valmierai atplaukt pavasarim – ar labu darbu un priecīgas enerģijas pieplūdumu kopīgi sakopsim to!