A A A

Pašvaldības ziņas

Aicinām uzņēmējus izmantot Valmieras pilsētas pārstāvniecības Rīgā telpas

24.02.2017. 11:36
15639_valmieras_pilsetas_parstavnieciba.jpg

Uzņēmējdarbības sekmēšana ir viena no Valmieras pilsētas pašvaldības prioritātēm. Papildus pašvaldības piedāvātajiem atbalsta stimuliem aicinām Valmieras un tās apkārtējo novadu uzņēmējus bez maksas izmantot Valmieras pilsētas pārstāvniecības Rīgā telpas darījumu sarunām, sanāksmēm, reprezentācijas pasākumiem un preses konferencēm.

Pašvaldība atbalsta daudzdzīvokļu namu labiekārtošanu

24.02.2017. 08:15
15633_labiekartosana.jpg

Lai atbalstītu Valmieras dzīvokļu īpašniekus, Valmieras pilsētas pašvaldības dome 2017.gada 23.februāra sēdē jau piekto gadu atbalstīja plānotos pasākumus daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un tām piegulošo teritoriju labiekārtošanai. Šogad 49 165 EUR pašvaldības līdzfinansējumu būs iespējams saņemt četriem ēku energoefektivitātes projektiem un 17 810 EUR līdzfinansējumu – diviem teritoriju labiekārtošanas projektiem.

Notikusi kārtējā Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde

23.02.2017. 10:45
15615_valmieras_gerbonis_bilde_zinam.jpg

2017.gada 14.februārī notika kārtējā Valmieras pilsētas pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde. Sēdes galvenie jautājumi bija veltīti Valmieras pilsētas pašvaldības struktūrai un būtiskākajām izmaiņām, kā arī lielāko projektu realizācijas gaitai 2017.gadā.

Valmieras pilsētas notikumu apskats (20.02.2017. – 26.02.2017.)

20.02.2017. 13:23
15580_valmiera_default_attels_520_x_304_px03.jpg

Valmieras pilsētas notikumu apskats 20. līdz 26.februārim.

Apskatāms Valmieras pils kultūrvides centra mets

16.02.2017. 09:05
15564_vpd161.jpg

Līdz 24.februārim Valmieras pilsētas pašvaldības vestibilā ir apskatāms Valmieras pils kultūrvides centra mets, kas uzvarēja 2016.gada nogalē organizētajā metu konkursā par arhitektonisko risinājumu idejām pils kultūrvides centra ēkas būvniecībai un pils ziemeļrietumu sienas un pagrabu konservācijai un restaurācijai.

Valmieras pilsētas notikumu apskats (13.02.2017. - 19.02.2017.)

13.02.2017. 12:49
15544_gerbonis_majaslapa.jpg

Valmieras pilsētas notikumu apskats 13. līdz 19.februārim. 

Valmieras daudzdzīvokļu īres namu pamatos iemūrē kapsulu

10.02.2017. 15:56
15538__dsc9268.jpg

10.februārī, klātesot Latvijas Republikas Ministru prezidenta biedram un ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam, Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam Jānim Baikam, SIA “Valmieras Namsaimnieks” valdes priekšsēdētājam Valdim Jēgeram un SIA “MONUM” tehniskajam direktoram Aļģirdam Piparam, Valmieras daudzdzīvokļu īres namu pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. 

Tuvojas “Vidzemes Uzņēmēju dienas 2017”

10.02.2017. 12:53
15534_attels1.jpg

Tuvojoties pavasarim, sākas gatavošanās “Vidzemes Uzņēmēju dienām 2017” – gada lielākajam uzņēmējdarbības pasākumam reģionā, kas 19. un 20. maijā norisināsies Valmieras centrā. Tās tiks atzīmētas jau 20. gadu. Katru gadu izstādei tiek noteikta īpaša tematika, un šogad tā būs “Uzņēmējs – Vidzemes lepnums”.

Veidojot skaistāku pilsētas seju

09.02.2017. 15:58
15531_pilsetas_seja.jpg

Valmieras Būvvaldes darbības mērķis ir rūpēties par pilsētas vides arhitektonisko un ainavisko kvalitāti, vides pieejamību, dabas resursu racionālu izmantošanu un līdzsvarotas vides veidošanu. Būvvalde ir atbildīga arī par Valmierā notiekošo būvniecības procesu tiesiskumu. Savukārt Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas uzdevums ir apzināt un sekmēt šādu būvju nojaukšanu vai īpašumu sakārtošanu. Būvniecības procesu norise 2016.gadā Valmierā ir saglabājusies stabila – līdzīga 2015.gadam, taču sakoptu īpašumu, kuros iepriekš ir atradušās vidi degradējošas ēkas un būves, Valmierā kļūst arvien vairāk.

2016.gads Valmieras bāriņtiesā

09.02.2017. 13:38
15527_valmiera_default_attels_520_x_304_px03.jpg

Bāriņtiesas mērķis ir nodrošināt bērnu vai personu ar ierobežotu rīcībspēju personiskās un mantiskās intereses. 2016.gadā Valmieras bāriņtiesa ir informējusi Sociālo lietu pārvaldi, policiju un citas institūcijas par 59 ģimenēm, kurās aug 90 bērni. 2016.gadā ir samazinājušies gadījumi, kad bāriņtiesai vajadzējis iesaistīties bērnu interešu aizsardzībā, pārtraucot aizgādības tiesības vai sniedzot prasības pieteikumu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu vecākam.

Ašeradens darba vizītē piektdien apmeklēs Valmieru

09.02.2017. 12:05
15525_6440899167_d2165dd223_o_1.jpg

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens piektdien, 10.februārī, darba vizītē apmeklēs Valmieru.

Izdots jaunākais pašvaldības informatīvā izdevuma numurs

08.02.2017. 15:54
15517_februaris_avizitei.jpg

Izdots jaunākais pašvaldības informatīvā izdevuma numurs. Elektroniski to var lasīt ŠEIT.

Svinīgā pasākumā Valmierā tiks atklāts biznesa inkubators

08.02.2017. 10:54
15511_purva_12a.jpg

Piektdien, 10.februārī, plkst.17.00 Valmierā, Purva ielā 12A ar svinīgu pasākumu tiks atklāts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Valmieras biznesa inkubators – viens no 14 LIAA biznesa inkubatoriem reģionos.

Izsludina pieteikšanos Valmieras pilsētas pašvaldības projektu konkursiem

31.01.2017. 09:53
15459_14123_valmiera_default_attels_520_x_304_px03.jpg

No 2017.gada 1.februāra līdz 1.martam Valmieras pilsētas pašvaldība aicina iesniegt projektu pieteikumus bērnu un jauniešu nometņu rīkošanai, kultūras norišu īstenošanai vai sportiska dzīvesveida popularizēšanai.

Sākusies Valmieras iedzīvotāju ikgadējā aptauja

06.02.2017. 16:44
15499_dji_0009_9_9.jpg

Valmieras pilsētas pašvaldība aicina valmieriešus piedalīties ikgadējā iedzīvotāju aptaujā, tādējādi sniedzot vērtējumu par pilsētā pieejamo pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti, jomām, kurās pašvaldības darbu nepieciešams pilnveidot, pilsētvides labiekārtotību, pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību un citiem valmieriešiem būtiskiem jautājumiem. Ar aptaujas palīdzību Valmieras pilsētas pašvaldība vēlas saņemt ieteikumus turpmākai pilsētas attīstībai, kā arī uzzināt iedzīvotāju domas par līdz šim pilsētā paveikto un nākotnē gaidāmo. Tāpat pašvaldība vēlas noskaidrot, vai iedzīvotāji ir apmierināti ar tās darbu, informācijas apriti, sniegtajiem pakalpojumiem un klientu apkalpošanu. Aptauja norisinās no 2017.gada 6.februāra līdz 6.martam.

Valmieras pilsētas notikumu apskats (06.02.2017. – 12.02.2017.)

06.02.2017. 17:21
15500_valmiera_default_attels_520_x_304_px03.jpg

Valmieras pilsētas notikumu apskats 6. līdz 12.februārim.

Valmieras pilsētas pašvaldība apstiprina energopolitiku

01.02.2017. 12:06
15469_gerbonis_majaslapa.jpg

2017.gada 26.janvārī Valmieras pilsētas pašvaldības dome sēdē tika apstiprināta Valmieras pilsētas pašvaldības energopolitika, kas nosaka pašvaldības apņemšanos atbalstīt energopārvaldības sistēmu un uzlabot tās efektivitāti.  Energopārvaldības sistēma tiks ieviesta atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standarta prasībām.

Aizvadīta Valmieras pilsētas pašvaldības tikšanās ar iedzīvotājiem

01.02.2017. 10:46
15468__dsc8947.jpg

Lai informētu valmieriešus par aktualitātēm pilsētā, pašvaldības 2017.gada budžetu, uzsāktajiem un plānotajiem projektiem, kā arī atbildētu uz iedzīvotāju jautājumiem, Valmieras pilsētas pašvaldība, kā katru gadu, aicināja iedzīvotājus uz tikšanos. Tā notika 31.janvārī Valmieras integrētajā bibliotēkā.

Apstiprinātas izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksai Valmierā

27.01.2017. 08:25
15430_img_4213.jpg

2017.gada 26.janvāra domes sēdē Valmieras pilsētas pašvaldība apstiprināja izmaiņas maksai par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. No 1.februāra līdz gada beigām Valmierā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 12,42 EUR par kubikmetru (bez PVN), kas ir par 0,85 EUR vairāk nekā līdz šim. Izmaiņas veiktas paaugstinātas dabas resursu nodokļa likmes dēļ, kas noteikta par sadzīves atkritumu apglabāšanu.

Sadzīves atkritumu izvešanas tarifa izmaiņas

31.01.2017. 16:45
15466_neskiroti.jpg

SIA ZAAO (ZAAO) informē, ka no 2017.gada 1.februāra spēkā stājas jauns nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas tarifs Alojas, Amatas, Beverīnas, Burtnieku, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krimuldas, Līgatnes, Limbažu, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas un Vecpiebalgas novadā un Valmieras pilsētā.