A A A

Bērnudārzā "Krācītes" svin Meteņdienu 

Drukāt
13.02.2018

12.februārī bērnudārzā “Krācītes” svinēja Meteņu dienu – ziemas pavadīšanas un pavasara gaidīšanas svētkus. Meteņi ir jautri svētki, to ieražu pamatā ir rūpes par nākamā gada auglību un labklājību.

 

Viena no raksturīgākajām Meteņu nodarbēm ir saimnieces deja, tādēļ visu grupu skolotājas ņēma rokās slotas un izdancināja savas saimes.

Saimniece visus aicināja pagalmā uz jautrām dejām, rotaļām, mīklu minēšanu, ķekatās iešanu. Kā piederas, Meteņos vēl pēdējo reizi šajā ziemā, skaļi muzicēdami un dziedādami, ieradās “Ķiparu” grupas ķekatnieki. Viņi prata gan skaļi un vareni savstarpēji lielīties, gan iepazīstināja visus ar Meteņu dienas ticējumiem. Savukārt “Rūķu namiņa” grupas bērni uzdeva mīklas. Tās atminot, varēja uzzināt, ko saimniece liks galdā Meteņu mielastā.

Beidzot ieradās arī pats Metenis un, noskaidrojis, ka visi darbi godam padarīti, kopā ar ķekatniekiem uzdejoja ātro un jautro deju “Pankūkas” un gāja rotaļā “Liela skāde notikusi”. Tad viņš visus aicināja uz kurmju dzīšanu, sportiskām aktivitātēm un vizināšanos ar ragaviņām. Noslēgumā bērniem tika solītas balvas. Paši mazākie lasīja izbirušos “zirņus” un meta tos “katlā”. Lielākie bērni sacentās sniega maisu nešanā pāri šķēršļiem un Meteņu skrējienā, lai noskaidrotu pašu veiklāko. Mēģināja, metot ar bumbām (bija sals un sniega pikas nesanāca), aizdzīt sniega mākoņus, kuri aizseguši sauli. Un visi izpriecājās, vizinoties ar ragaviņām. Taču pati azartiskākā un jautrākā nodarbe bija kurmju dzīšana. Bērni gāja sizdami kājas un nūjas pret zemi, kā arī muzicēdami, izmantojot sadzīves priekšmetus un mūzikas instrumentus un skaitot buramvārdus, lai aizdzītu kurmjus prom uz mežu.

Visu paveikuši, bērni meklēja Meteni, saukdami: “Visi darbi padarīti, vai balvu dosi?”. Un ko Metenis? Saka bērniem, ka viņam maisā zelta pogas, lai nāk lūkoties. Kamēr bērni cenšas maisā pogas ieraudzīt, Metenis apber viņus ar sniegu. Pēc tam gan visi tika pie gardām konfektēm.

Informāciju sagatavoja:
Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas
izglītības iestāde’’Vālodzīte’’
struktūrvienības "Krācītes"
pirmskolas izglītības skolotāja
Lolita Šapirova